Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Ontvangen op dinsdag 6 augustus 2013

19.37 u

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk. Denk eraan, deze missie zal door de ernst ervan, meer dan enig andere missie aangevallen worden. De hoon, de spot en de kritiek zullen helemaal tot op de laatste dag, wanneer jij de laatste boodschap ontvangt, aanhouden.

Het plan om deze boodschappen in diskrediet te brengen, zal verscherpen en de haat zal toenemen, wees dus a.u.b. voorbereid! Deze boodschappen kunnen noch door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld is op dit moment overal te vinden, en diegenen die Zijn Woord in deze tijd verkondigen, zullen lijden.

De waarheid werd altijd al verworpen, vanaf dat God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor het heidendom. Het heidendom is het tegendeel van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen diegenen teisteren, die van Hem houden.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden, doorheen zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich trachten te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten zij zeer voorzichtig zijn. God wil dat al Zijn kinderen van elkaar houden, ongeacht ras, geloofsovertuiging of natie. Wat Hij niet zal toestaan, is dat de Christenen heidenen omhelzen binnen hun eigen Kerk. Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitwissen. Het is beledigend voor God, om de waarheid – het Woord van God – aan te nemen en er ruimte voor te laten dat leugens deze bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omhelzen van het heidendom, aangezien dat tot een totale vernietiging leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelieten, weggevaagd worden, waarbij weinig barmhartigheid betoond wordt.

Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt! Jullie mogen nooit het groot offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie redding te bezorgen. De dag dat jullie de praktijken van andere kerken, die niet van God zijn, accepteren of wanneer jullie voor heidenen ontzag tonen, is de dag dat jullie de waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie Kerken jullie niet zullen dwingen om af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Boodschap: Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

woensdag 21 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert.

Boodschap: Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

dinsdag 20 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

maandag 19 augustus 2013

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval.

Boodschap: Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

zondag 18 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Boodschap: Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

zaterdag 17 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

zaterdag 17 augustus 2013

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Boodschap: Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

donderdag 15 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid. 

Boodschap: Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

woensdag 14 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. 

Boodschap: Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

dinsdag 13 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie