Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

Ontvangen op donderdag 22 augustus 2013

23.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen.

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Deze boodschappen mogen nooit met andere vergeleken worden, die juist nu overal verspreid worden om Mijn heilig Woord tegen te spreken. Er kan maar één Boek der Waarheid zijn – enkel Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, kan de inhoud ervan openbaren. Diegenen van jullie die in Mij geloven, kunnen zo gemakkelijk misleid worden. Jullie moeten weten, dat wanneer er van boodschappen die deze tegenspreken, beweerd wordt dat ze van God komen, dat dit onmogelijk is.

Vertrouwen jullie Mij slechts een beetje? Of omhelzen jullie Mij zoals Ik dat van jullie verlang, met een volkomen open hart? Ik roep jullie vol liefde en bezorgdheid toe. Ik probeer niet om jullie verstand aan te spreken. Ik roep tot jullie door jullie hart en Ik trek jullie ziel naar Mij toe. Wanneer jullie in deze boodschappen Mijn aanwezigheid aanvoelen, is het niet nodig om bij wie dan ook bevestiging of goedkeuring te zoeken.

Ik Ben zoals Ik Ben. Ik sta nu voor jullie omdat dit voorbestemd was. Mijn Vader zou Mij nooit toestaan om de inhoud van het Boek der Openbaring aan iemand anders dan de zevende boodschapper kenbaar te maken, want die dag is aangebroken.

In het verleden hebben veel echte zieners het Woord van God aan de wereld gegeven en daardoor vreselijk geleden. Velen ontvangen nog steeds troost van Mij en Ik zal met hen blijven communiceren want Ik heb hun lijden en gebed nodig. Zij zijn Mijn uitverkoren zielen en elk heeft een rol te spelen bij het redden van andere zielen.

Deze missie is de laatste. Ik draag jullie op om nu, in de tegenwoordige tijd, Mijn Woord ter harte te nemen. Enkel Mijn Woord, dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt, zal jullie doorheen de vervolging loodsen. Met deze boodschappen breng Ik jullie grote genaden. Jullie mogen Mij nooit beledigen door deze te bezoedelen, wanneer jullie Mijn Woord betwisten, wanneer jullie Mijn boodschappen vergelijken met de fictie die door de valse profeten uitgebracht wordt.

Jullie hebben niemand nodig om jullie naar Mijn grote barmhartigheid te leiden. Jullie moeten je nu enkel op deze boodschappen focussen en trouw blijven aan Mijn Leer van weleer, want zij zijn jullie zaligmakende genade.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie