Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

Ontvangen op woensdag 28 augustus 2013

20.00 u

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Wanneer jullie naar deze heilige boodschappen luisteren en leren om deze te begrijpen, zullen velen van jullie, met veel moed, gestaag vorderingen maken om de wereld voor de komende tijden te waarschuwen, zodat God Zijn kinderen op het Nieuw Paradijs kan voorbereiden.

Wat jullie moeten begrijpen, is dat jullie om jullie werk voor Mijn Zoon gehaat zullen worden. Jullie zullen door velen niet aanvaard worden en jullie zullen als gevolg daarvan pijn en vernedering ondergaan. Bij elke stap die jullie zetten, zullen jullie op een obstakel stuiten omdat jullie in de voetsporen van Mijn Zoon wandelen.

Niemand van jullie zal dat gemakkelijk vinden, tot jullie met een kalme gelatenheid aanvaarden dat dit te verwachten valt. Zelfs diegenen die Mijn Zoon navolgen, maar die deze boodschappen niet zullen aannemen, zullen jullie bestrijden en jullie in Zijn naam vervolgen. Zij zien niet in dat zij, door met een dergelijke haat te handelen, Mijn Zoon beledigen.

Jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn Zoon zich voorstelt, Zijn woorden aangevallen zullen worden en grote verdeeldheid teweeg zullen brengen. Zodra jullie begrijpen waarom jullie met dergelijke aanvallen geconfronteerd worden, en waarom jullie gestraft worden omdat jullie namens Hem tot de wereld spreken, zullen jullie dit werk gemakkelijker vinden.

Deze vervolging zal jammer genoeg aanhouden tot op de dag van Mijn Tweede Komst. Aanvaard, om Zijnentwille, deze beproevingen uit liefde voor Hem a.u.b., en dan zullen jullie door dit lijden God grote eer schenken. Geen enkel deel van dit lijden gaat verloren want wanneer het uit liefde voor Jezus aanvaard wordt, verslaat het de Boze, aangezien het zijn plan om de mensheid te vernietigen, verzwakt.

Vergeef die arme zielen die deze missie bestrijden! Negeer de wreedheid die jullie in naam van Mijn Zoon te verduren krijgen! Aanvaard dat wanneer zij jullie haten, omwille van jullie liefde voor Mijn Zoon, jullie door God heel erg begunstigd worden!

Vergeef die gewijde dienaren die jullie verhinderen om over het Boek der Waarheid te spreken! Zij begrijpen de omvang van Gods plan om de mensheid op het Nieuw Begin voor te bereiden niet, want zij zijn zelf niet voorbereid. Velen van hen doen enkel wat zij doen omwille van hun liefde voor Mijn Zoon. Zij bedoelen het niet kwaad. Zij zien het gewoon niet omdat zij het niet kunnen zien.

Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de macht gegeven zal worden om jullie te helpen deze tocht, zonder op te geven, te doorstaan tot de laatste dag nabij is. Wanneer op die dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden. Het zal net zo klinken als jullie zouden verwachten dat het klinkt, en het zal gevolgd worden door het gezang van het koor van de engelen. Dit zal in elk land, elke stad, elke gemeente, elk dorp – overal – te horen zijn. Daarop zal jij, Mijn kind, als de zevende engel, afkondigen dat Mijn Zoon gekomen is. De lucht zal goud kleuren en kort daarna zal er door elke man, vrouw en kind – door elke zondaar – een wonder gezien worden. Mijn Zoon zal zich op de wolken, net zoals Hij heenging, voorstellen. Vervolgens zal vanuit de Hemel het Nieuw Jeruzalem – het Nieuw Begin – neerdalen voor al diegenen die de barmhartigheid van God aangenomen hebben.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

 

 

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie