Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Online gebedsontmoetingen
en webinars

update 24 februari 2024

JEZUS TOT DE MENSHEID


U bent allen uitgenodigd om u aan te sluiten bij de komende ONLINE GEBEDSSESSIES via Zoom 

  • U kunt hieraan deelnemen door u te registreren via de opgegeven link. De uitleg hiervoor vindt u in de linkerkolom: 'Uitleg Registratie'
  • Nadat u zich geregistreerd heeft, ontvangt u een e-mail van Zoom - Jesus to Mankind, en daar vindt u de link om deel te nemen aan deze evenementen: " Click Here to Join "
  • Voor de dagelijkse kruistochtgebedssessies is geen registratie vereist
--------------------------

WEKELIJKSE NEDERLANDSE KRUISTOCHTGEBEDSSESSIES
(geen registratie vereist)

 
--------------------------

NEDERLANDSE VASTENRETRAITE
Zondag 3 en 10 maart om 20.00 u 

De goede en trouwe dienaar; de deugden van matigheid, voorzichtigheid, rechtvaardigheid en sterkte om geestelijke groei en fysieke voorbereiding in de missie van redding – het Boek der Waarheid.

De vastenretraite zal online gehouden worden op zondag 3 en 10 maart 2024 om 20.00 uur. Dit zal elke dag ongeveer 1 u 10 min duren.

DAG 1 - https://bit.ly/DAY1-LentenRetreat3MAR2024BelgiumNetherlands   Webinar ID 859 7121 9252
DAG 2 - https://bit.ly/DAY2-LententRetreat10MAR2024BelgiumNetherlands   Webinar ID 840 7163 9481

Vanaf de allereerste boodschappen in 2012 legde Jezus het belang uit van de geestelijke tocht om sterke strijders te worden in deze laatste missie van redding voor de wereld en om onze ziel voor te bereiden op de Waarschuwing en Zijn Tweede Komst.

In deze vastenretraite zullen we op een geestelijke ontwikkelingstocht gaan om meer te leren over de vier kardinale deugden van matigheid, voorzichtigheid, rechtvaardigheid en sterkte. In het kader van de boodschappen uit het Boek der Waarheid zullen we het belang leren van ernaar te streven deze deugden te verwerven en toe te passen op wat Jezus ‘de trap naar geestelijke volmaaktheid’ noemt. Jezus zegt het volgende in een boodschap uit het Boek der Waarheid van 24 november 2010:
“…Elke trede kan een nieuwe openbaring betekenen van de lessen die jullie moet doormaken voordat jullie de genaden kunnen verwerven die nodig zijn om jullie ziel te verheffen tot de geestelijke volmaaktheid die noodzakelijk is om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden…”

“…Om de bovenste trede te bereiken, moeten jullie nederig zijn in jullie liefde voor Mij. Toon te allen tijde deugdzaamheid…”
Deze retraite zal een overzicht bieden van de geestelijke en fysieke voorbereiding in het Boek der Waarheid. Het Boek der Waarheid verschaft alle leiding die nodig is om het heikel parcours van de eindtijd af te leggen. Dit omvat de huidige Grote Verdrukking in de wereld en in de Kerk, en de nog komende Waarschuwing en de periode van kastijding die op de Waarschuwing zal volgen. 

Deze vastenretraite zal essentiële hulpmiddelen verstrekken om sterke, doelgerichte en deugdzame soldaten voor Christus te worden in deze laatste missie van redding. Door de bestudering van de kardinale deugden, boodschappen uit het Boek der Waarheid en de Heilige Bijbel zullen we leren hoe we ons zowel lichamelijk als geestelijk kunnen voorbereiden, hoe we de constante bekoringen en afleidingen van de duivel kunnen weerstaan in de tijd van chaos en verwarring die ons omringt, en hoe we samen met Jezus op het rechte pad naar eeuwig leven kunnen blijven. Jezus zegt het volgende in een boodschap van het Boek der Waarheid van 10 mei 2013:
“…Het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. Diegenen onder jullie die door Mijn stem – vervat in het Boek der Waarheid – met de gaven van onderscheiding gezegend werden, hebben een plicht tegenover Mij.

Dit is wat jullie moeten doen. Gebruik de gave die Ik jullie gegeven heb om jullie voor te bereiden op de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn restleger op aarde opbouw.

Jullie verantwoordelijkheid bestaat erin om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid aan te nemen. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, met inbegrip van diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen die nodig is om voor eeuwig in Mijn heerlijkheid te leven…”
Het doel van deze retraite is om wijsheid en begrip te verwerven over het belang om rede door deugd te gebruiken terwijl we onszelf en anderen blijven voorbereiden op de Tweede Komst van onze Heer Jezus Christus. Ervoor zorgend dat we in deze missie van redding achter Jezus blijven staan en als deel van Zijn restleger de strijd aangaan tegen Satan om de hele mensheid te helpen redden, zodat wanneer we voor Jezus staan bij Zijn Tweede Komst, Hij tegen ieder van ons zal kunnen zeggen;

"Goed gedaan, goede en trouwe dienaar."

--------------------------

KRUISWEG VANUIT HET BOEK DER WAARHEID
met aansluitend (rond 16.00 u) een 20 MIN DURENDE KRUISTOCHTGEBEDSSESSIE
Elke vrijdag in de vastentijd om 15.00 u 


Elke vrijdag van de vasten zullen we om 15.00 uur in de plaats van onze normale 90 min durende kruistochtgebedssessie de Kruisweg bidden vanuit het Boek der Waarheid.
Aansluitend (rond 16.00 u) houden we dan een korte 20 min durende Kruistocht van Gebed waarin we een aantal kruistochtgebeden zullen bidden afwisselend met de volgende thema's: 
  • Kruistochtgebeden ter voorbereiding op de Waarschuwing en om de gave van de Heilige Geest
  • Kruistochtgebeden om kracht, vertrouwen en bescherming tegen vervolging
Link om deel te nemen: https://us02web.zoom.us/j/83546540270
 
--------------------------

WERELDWIJDE ROZENKRANSKRUISTOCHT IN DE VASTEN
Elke vrijdag in de vastentijd om 21.00 u 


Elke vrijdag van de vasten, beginnend op 16 februari, zullen we de 4 mysteries van de heilige Rozenkrans bidden. Dit om gehoor te geven aan de boodschap van onze Moeder van de Verlossing op 9 maart 2012:
" Aangezien de oorlogen nu beraamd worden, is het belangrijk dat voorafgaand aan Pasen elke dag Mijn heilige Rozenkrans gebeden wordt.
Kinderen, als jullie tussen nu en Pasen elke dag van de week zouden kunnen wijden aan Mijn heilige Rozenkrans en daarbij elke vrijdag de vier mysteries bidden, kan en zal in de wereld veel verwoesting afgezwakt worden.
Mijn Zoon is zo blij met diegenen die Zijn heilig Woord, met liefde en zuiverheid van hart, aanvaarden. Er worden grote genaden geschonken aan deze reine zielen die, zonder enige twijfel in hun hart, volkomen op Hem vertrouwen. Jullie, Mijn kinderen, zijn de Rest, de kleine kern van gelovigen die zullen helpen de strijdmacht, die nu vereist is om de zonde in de wereld te verminderen, te doen aangroeien.
Jullie gebeden, en vooral Mijn heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig zijn om de Boze, en diegenen die hij in alle hoeken van de aarde teistert, te vernietigen. Ga nu, Mijn kinderen, en organiseer wereldwijd gebed zodat Mijn Rozenkrans tussen nu en Paaszondag doorheen alle naties gebeden wordt…”
Er is geen registratie vereist, gewoon op de link klikken om deel te nemen.

Gelieve ook uw familie en vrienden uit te nodigen en geef Jezus het geschenk van uw tijd.

Link om deel te nemen: https://bit.ly/JTMGlobalRosary-LENT2024
Meeting ID: 838 5956 4297


 
--------------------------

MAANDELIJKS WERELDWIJD ROZENKRANSBOEKET 
Elke eerste zaterdag (voor Europa om 21.00 u)


Welkom op ons wereldwijd Jezus-tot-de-mensheid Rozenkransboeket voor de Moeder van de Verlossing op de eerste zaterdag.

In gehoorzaamheid aan de instructie gegeven door de Moeder van de Verlossing in het Boek der Waarheid, zullen we de 4 mysteries van de heilige Rozenkrans bidden. We zullen ons wereldwijd verenigen tijdens 5 gebedsbijeenkomsten vanuit diverse continenten die de Rozenkrans in de verschillende tijdzones zullen bidden.

Onze Moeder van de Verlossing heeft in het Boek der Waarheid het belang onderstreept van het bidden van de Heilige Rozenkrans in de volgende boodschap van 20 juni 2012:
 “Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming schenken waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen. Satan kan al diegenen die elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden, niet schaden of aantasten. Door drie of meer Rozenkransen te bidden, kunnen jullie deze bescherming uitbreiden naar anderen. Als zelfs maar een honderdtal mensen dat konden doen, zouden zij hun natie kunnen behoeden voor het bederf dat door de Boze verspreid wordt. Jullie moeten samenkomen kinderen, en bidden om jullie te beschermen.”
Ook zegt Zij in de boodschap van 8 december 2014:
“…Onder Mijn bescherming zal er jullie verlichting geschonken worden van de aanvallen die hij zal uitvoeren op iedere Christen die aan Mijn Zoon trouw probeert te blijven in de beproevingen die jullie te wachten staan. Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren zodat hij jullie dichter bij Hem kan brengen. Neem Mijn bescherming aan en Ik zal gehoor geven aan allen die Mij om hulp vragen...”
Laat ons wereldwijd samen met de Moeder van de Verlossing onze harten verenigen als één wereldwijde Jezus-tot-de-mensheid familie in deze strijd om zielen te redden. We zullen al onze gebeden aanbieden om Haar voorspraak en bescherming te vragen tegen het kwaad voor al Gods kinderen in elke natie. Kom alstublieft en help ons om ons wereldwijd te verenigen in gebed!

Jezus, wij vertrouwen op U!
Het restleger van Christus zal triomferen!

Link om deel te nemen: https://bit.ly/JTM-Global-Rosary
Webinar ID: 869 6043 5714


 
--------------------------

GEBEDSKETEN OM BESCHERMING 
elke 13van de maand om 19.00 uur

 
De Heer Jezus zei ons via Maria van de Goddelijke Barmhartigheid op 16 februari 2012:
“Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen dat ze zich moeten verbinden om in gebed een keten van bescherming te vormen.”
“Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, van wie sommigen wezenlijk zijn bij het veroorzaken van vreselijke ontbering voor onschuldige mensen, in hun verdorven wegen te stoppen.”
Met dit evenement vervullen we Zijn Wil. Door dit te doen, hopen en bidden wij dat God zal doen wat Hij beloofd heeft:
“Mijn dochter, de keten van gebed zal zich wijd en zijd verspreiden en de kracht van de Heilige Geest zal helpen om die mensen te stoppen, die de macht hebben een eind te maken aan het lijden, en hen in hun acties te remmen.”
Samen met u willen wij gehoor geven aan de wens van de Heer en samen bidden om een Gebedsketen van Bescherming te vormen.  Daartoe nodigen wij u uit om elke 13e van de maand samen met ons te vasten (indien mogelijk) en te bidden via Zoom om 19.00 uur.

Deelnemen kan via deze link: https://bit.ly/PrayerChainofProtection
 
--------------------------

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie