Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Online gebedsontmoetingen
en webinars

update 15 maart 2023

JEZUS TOT DE MENSHEID


U bent allen uitgenodigd om u aan te sluiten bij de komende ONLINE GEBEDSSESSIES via Zoom 

  • U kunt hieraan deelnemen door u te registreren via de opgegeven link. De uitleg hiervoor vindt u in de linkerkolom: 'Uitleg Registratie'
  • Nadat u zich geregistreerd heeft, ontvangt u een e-mail van Zoom - Jesus to Mankind, en daar vindt u de link om deel te nemen aan deze evenementen: " Click Here to Join "
  • Voor de dagelijkse kruistochtgebedssessies is geen registratie vereist
  • Alle dagelijkse kruistochtgebedssessies wereldwijd vindt u hier: https://jtmglobal.network/2020/11/05/daily-zoom-crusade-prayer-meetings-around-the-world/ 
--------------------------

WEKELIJKSE NEDERLANDSE KRUISTOCHTGEBEDSSESSIES
(geen registratie vereist)

 
--------------------------

WERELDWIJDE ROZENKRANSKRUISTOCHT IN DE VASTENTIJD

Elke vrijdag van de vasten om 21.00 uur


Elke vrijdag van de vasten, beginnend op 24 februari, zullen we de 4 mysteries van de heilige Rozenkrans bidden. Dit om gehoor te geven aan de boodschap van onze Moeder van de Verlossing op 9 maart 2012:
" Aangezien de oorlogen nu beraamd worden, is het belangrijk dat voorafgaand aan Pasen elke dag Mijn heilige Rozenkrans gebeden wordt.
Kinderen, als jullie tussen nu en Pasen elke dag van de week zouden kunnen wijden aan Mijn heilige Rozenkrans en daarbij elke vrijdag de vier mysteries bidden, kan en zal in de wereld veel verwoesting afgezwakt worden.
Mijn Zoon is zo blij met diegenen die Zijn heilig Woord, met liefde en zuiverheid van hart, aanvaarden. Er worden grote genaden geschonken aan deze reine zielen die, zonder enige twijfel in hun hart, volkomen op Hem vertrouwen. Jullie, Mijn kinderen, zijn de Rest, de kleine kern van gelovigen die zullen helpen de strijdmacht, die nu vereist is om de zonde in de wereld te verminderen, te doen aangroeien.
Jullie gebeden, en vooral Mijn heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig zijn om de Boze, en diegenen die hij in alle hoeken van de aarde teistert, te vernietigen. Ga nu, Mijn kinderen, en organiseer wereldwijd gebed zodat Mijn Rozenkrans tussen nu en Paaszondag doorheen alle naties gebeden wordt…”
Er zijn in het totaal 5 sessies gepland waaraan u kunt deelnemen, afhankelijk van uw locatie:
 
Werelddeel Onze tijd Taal Link om deel te nemen (geen registratie vereist)
Australië Nieuw-Zeeland 9.30 uur Engels https://bit.ly/JTM-Global-Lenten-Rosary-AUST-PACIFIC
Azië 14.00 uur Engels & meerdere Aziatische talen https://bit.ly/JTM-Global-Lenten-Rosary-ASIA
UK, Ierland
& Afrika
18.30 uur Engels https://bit.ly/JTM-Global-Lenten-Rosary-UK-IRELAND-AFRICA
Europa 21.00 uur Meerdere Europese talen https://bit.ly/JTM-Global-Lenten-Rosary-EUROPE
Webinar ID: 869 6043 5714
Midden- & Zuid-Amerika 0.30 uur Spaans https://bit.ly/JTMGlobal-Lenten-Rosary-CENTRAL-SOUTH-AMERICA

Kom alstublieft en help ons wereldwijd te verenigen in gebed. Gelieve ook uw familie en vrienden hiervoor uit te nodigen. Er is geen registratie vereist, gewoon op de link klikken om deel te nemen.

Het restleger van Christus zal triomferen!

Jezus, wij vertrouwen op U!
-------------------------

NEDERLANDS SEMINAR: HET HEILIG WOORD VAN GOD HANDHAVEN EN ONWAARHEDEN VERWERPEN 
Maandag 20 maart 2023 om 19.30 uur

 
Mattheüs 4:4 ‘Niet van brood alleen leeft de mens, doch van ieder woord dat komt uit de mond van God.’

Dit Bijbelvers van Jezus moet iedereen eraan herinneren zich te concentreren op het Heilig Woord van God te midden van de verwarring in de wereld van vandaag.

Sinds de tijd van Adam en Eva is de duivel bezig geweest Gods kinderen te misleiden. Satans voortdurende pogingen om de mens ertoe te verleiden God te verwerpen zijn nooit zo duidelijk geweest als in onze tijd.

Nieuwe interpretaties van Gods 10 Geboden leiden tot valse leerstellingen die de gelovigen misleiden om de zonde te tolereren en te aanvaarden. Een geloofscrisis breidt zich nu uit door een liberale en eigenzinnige kerkelijke hiërarchie die een vals evangelie van barmhartigheid promoot.

Jezus legt verder uit op 11 oktober 2012:
Deze leugens – in de vorm van nieuwe wetsvoorstellen, nieuwe ideeën en nieuwe voorschriften - doen maar één ding: ze overtreden de Wetten van God. Het zijn wetten van verdraagzaamheid die vrijelijk toelaten dat de zondige daden in jullie grondwetten en Kerken verankerd worden.
De systematische verwerping van Gods Waarheid in de wereld van vandaag toont ons dat wij leven in de tijd van de grote geloofsafval voorzegd in de Heilige Schrift.

Laat ons gedurende een uur luisteren naar wat onze Heer Jezus ons leert over het belang van het handhaven van Gods Heilig Woord voor de redding van onze ziel.

Laten we familie en vrienden, ook die van andere geloofsovertuigingen, uitnodigen voor dit Nederlands seminar, zodat ze zullen weten hoe ze het Heilig Woord van God kunnen verdedigen en de valse leer kunnen verwerpen die de wereld verteert en zielen naar de hel leidt.

Jezus, wij vertrouwen op U!

Registratielink: https://bit.ly/JTMBelgium20March2023
Webinar ID: 833 8475 5737


--------------------------

MAANDELIJKSE ROZENKRANSGEBEDSSESSIE 
om de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Elke eerste zaterdag om 22.00 uur


Link om hieraan deel te nemen: https://us02web.zoom.us/j/83170911639
 
--------------------------

GEBEDSKETEN OM BESCHERMING 
elke 13van de maand om 19.00 uur

 
De Heer Jezus zei ons via Maria van de Goddelijke Barmhartigheid op 16 februari 2012:
“Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen dat ze zich moeten verbinden om in gebed een keten van bescherming te vormen.”
“Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, van wie sommigen wezenlijk zijn bij het veroorzaken van vreselijke ontbering voor onschuldige mensen, in hun verdorven wegen te stoppen.”
Met dit evenement vervullen we Zijn Wil. Door dit te doen, hopen en bidden wij dat God zal doen wat Hij beloofd heeft:
“Mijn dochter, de keten van gebed zal zich wijd en zijd verspreiden en de kracht van de Heilige Geest zal helpen om die mensen te stoppen, die de macht hebben een eind te maken aan het lijden, en hen in hun acties te remmen.”
Samen met u willen wij gehoor geven aan de wens van de Heer en samen bidden om een Gebedsketen van Bescherming te vormen.  Daartoe nodigen wij u uit om elke 13e van de maand samen met ons te vasten (indien mogelijk) en te bidden via Zoom om 19.00 uur.

Deelnemen kan via deze link: https://bit.ly/PrayerChainofProtection
 
--------------------------

GETHSEMANE 
elke donderdag om 21.00 uur

 
 
Onze internationale kruistochtgebedsgroep komt één keer per week samen via Zoom. Elke keer met de uitstelling van het Allerheiligste op het altaar in een kapel voor een livestream voor onze kruistochtgebedsgroep.

We bidden de 4 mysteries van de Rozenkrans tot de Moeder van God, dan alle kruistochtgebeden en litanieën, en tot slot het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid in verschillende talen.

U kunt hieraan deelnemen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/83170911639
--------------------------

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie