Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

Ontvangen op vrijdag 30 augustus 2013

20.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus moeten zij, net zoals zij voorbereidingen treffen voor een grote bruiloft, deze grote dag beginnen te plannen.

Ik roep Joden, Moslims en Christenen, evenals elke andere geloofsovertuiging op om nu naar Mij te luisteren. Niet één van jullie zal onberoerd blijven door de verdorvenheid van de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen.

Wanneer het Woord van God, het Ware Woord, aan jullie bekend gemaakt wordt, moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren. Dit Nieuw Paradijs wacht en zal voor miljarden zielen hun thuis worden, met inbegrip van diegenen die erop wachten in de toestand van het vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen, wier hart voor het Gebod van God openstaat, en die de liefde van Mijn barmhartigheid zullen voelen.

Wees alsjeblieft niet bang voor die dag want deze zal jullie grote gelukzaligheid, vrede en vreugde brengen! Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen door de verbazingwekkende schoonheid ervan. Velen van jullie vrezen Mijn boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood – het einde – met zich meebrengt. Maar dat was een onjuiste veronderstelling.
Diegenen van jullie, die gewillig naar Mij komen, zonder enige voorwaarde, met nederigheid en liefde, zullen de pijn van een fysieke dood niet ervaren. In plaats daarvan zullen jullie je in een oogwenk in jullie nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie aanvankelijk schokken en jullie zullen snel om jullie heen kijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie familie zullen zijn, met inbegrip van diegenen van wie jullie houden en die reeds bij Mij in de Hemel zijn, alsook diegenen die Ik uit het vuur van het vagevuur zal vrijlaten.

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren. Mijn Nieuw Paradijs zal maar één religie kennen – het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks aanbeden zal worden. Alles zal in overeenstemming met de Heilige Wil van Mijn Vader zijn. Er zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid toelaten.

Ik zal leiders aanstellen en in geen enkele natie zal er een tekort aan voedsel, water, woningen of leven zijn. De dood zal er niet bestaan omdat Ik al diegenen die binnentreden eeuwig leven zal schenken. Alle naties zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en de gelukzaligheid, die vandaag de dag op aarde onmogelijk te bereiken valt, zal één van de grootste geschenken zijn, die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen zeer bemind worden, en jullie zullen van Mij houden zoals Ik van jullie houd.

Velen van jullie zullen generaties van jullie familie ontmoeten, van eeuwen terug. De generaties zullen zich voortzetten en dus zullen jullie je zonen en dochters zien huwen en volmaakte kinderen van God zien voortbrengen – elk gezegend met grote genaden. Er zal een hoofd voor Mijn Kerk aangesteld worden en Zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op aarde zou vormen. En zo zal hij in het Nieuw Paradijs aan het hoofd van Mijn Kerk staan.

Oh, als Ik jullie maar kon tonen wat voor jullie ligt, zouden jullie tranen van vreugde huilen en jullie al strijdend een weg banen naar de poorten. Negeer dus alsjeblieft, jullie allen, de pogingen om jullie tegen te houden in jullie zoektocht naar eeuwig leven! Negeer diegenen die jullie vertellen dat Ik niet besta! Hecht geen geloof aan diegenen, die Mijn heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik thans niet door deze boodschappen tot jullie spreek!

Jullie moeten strijden zodat aan jullie allemaal dit glansrijke erfdeel gegeven wordt, want geen mens heeft het recht om een ander dit geweldig erfdeel te ontzeggen, dat eenieder toebehoort, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel ook mag zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij, van overal, zielen te bezorgen zodat wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en in allerijl de nieuwe wereld kunnen betrekken.

Mijn vrede zij met jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie