Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

Ontvangen op zaterdag 31 augustus 2013

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten – zelfs maar een paar – zaadjes planten, zuivere zaadjes, die niet verknoeid zijn door een menselijke ingreep. Ik zal de vruchten, die zij zullen opleveren, vervolgens vermenigvuldigen en dan zal iedereen genoeg te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal lijden. Die dagen zijn niet meer veraf en ze zullen om een aantal redenen tot stand komen.

De gewassen zullen besmet zijn door de inmenging van hebzuchtige boeren. De daaruit voortkomende gewassen zullen niet geschikt zijn om door jullie gegeten te worden. Bovendien zal oorlog ertoe leiden dat maar weinig mensen in staat zullen zijn om het land te bewerken. Verder zal er het vuur zijn, dat over de vier windstreken van de aarde zal neerstromen, en alles zal dan onvruchtbaar worden. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen door de verspreiding van het kwaad veroorzaakt worden, maar als zij op Mij vertrouwen, zullen veel mensen overleven. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog op komst is, en zoals jullie het zouden doen wanneer het voedsel gerantsoeneerd wordt. Heb genoeg water in huis want alles wat jullie opslaan, zal door Mij vermenigvuldigd worden!

Denk a.u.b. niet dat Ik jullie vraag om jullie huis te verlaten, want dat is niet nodig! Een beetje voorbereiding, waarbij jullie elkaar hulp bieden, is alles wat er nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken, die geloven in Mijn waarschuwing aan de mensheid, want op een tijd van oorlog zal de tijd volgen, waarin het derde zegel zal opengaan.

Zovelen zullen het Woord van God, dat vervat ligt in het Boek der Openbaring, negeren. Zoveel leiders en gewijde dienaren in Mijn Kerken zullen het nalaten om aan Mijn profeet gehoor te geven, net zoals ze voor de zondvloed deden.

Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? Mij, jullie Jezus, of het geraaskal van diegenen die beweren experten in de theologie te zijn, maar die onwetend zijn betreffende de waarheid? Word wakker! De zegels worden geopend. Jullie plicht bestaat erin Mij te helpen om zielen te redden, maar jullie zijn niet waakzaam gebleven voor de klank van Mijn roep. Ik heb jullie verteld dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag aanbreekt, zal het voor zielen die zich niet voorbereid hebben, te laat zijn.

Het moment waarop de bazuinen hun oordelen schallen, zal snel komen, nauwelijks nadat de zegels onthuld werden. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in dat stadium, of zullen jullie Mij nog meer zielen laten verliezen terwijl jullie aarzelen? Terwijl jullie wachten tot anderen het voortouw nemen?

Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie taak is om zielen te redden. Jullie doen dat door een leven waarin jullie Mij zouden moeten dienen, en niet door een leven waarin jullie de hoogmoed en het ego van diegenen, die Mijn Leer proberen te verdraaien, ter wille zijn. Velen van jullie in Mijn Kerken begrijpen de betekenis van Mijn Nieuw Paradijs niet, en hebben het nagelaten om Gods kinderen aan Mijn belofte te herinneren. Jullie moeten hen aan de waarheid herinneren – aan de tijd voorafgaand aan de laatste dag.

Zovelen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte inzet voor Mijn Kerk op aarde, denken niet meer aan Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna voor de deur staat?

Wanneer hoorden jullie dat God Zijn profeten niet zendt om te helpen bij de voorbereiding in de strijd tegen de verdorvenheid, die de menselijke ziel verpest? En wat geeft jullie het recht om aan te nemen dat het Boek der Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie bespreken het niet. Waarom? Weten jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God ontkennen?

Mijn geduld wordt beproefd. Mijn toorn is groot. Jullie koppige weigering om het geschenk van Mijn tussenkomst om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door die gewijde dienaren te vervolgen die Mij doorheen deze boodschappen herkennen, ontzeggen jullie anderen het geschenk van redding. Jullie zijn blind en jullie onwetendheid betreffende Mijn Leer en het Woord van God, dat vervat ligt in Mijn Vaders heilig Boek – de Bijbel – is verbazingwekkend. Jullie zeggen dat jullie Mij dienen, maar jullie kennen Mij niet en dus zien jullie niet.

Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Als jullie je hart voor Mij openden, zouden jullie in staat zijn om Mij duidelijk te horen, want dan zouden jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Jammer genoeg zijn velen van jullie, die zeggen dat ze Mij dienen, niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen. Jullie beschamen Mij en maken Mijn naam te schande wanneer jullie je kudde in Mijn naam openlijk vernederen. Jullie overtreden elke regel van God wanneer jullie diegenen veroordelen, die deze boodschappen volgen, want aan jullie werd niet het gezag gegeven om dat te doen. Jullie eigenliefde heeft voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, en daardoor zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn troon te staan.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie