Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

Ontvangen op zaterdag 31 augustus 2013

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten – zelfs maar een paar – zaadjes planten, zuivere zaadjes, die niet verknoeid zijn door een menselijke ingreep. Ik zal de vruchten, die zij zullen opleveren, vervolgens vermenigvuldigen en dan zal iedereen genoeg te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal lijden. Die dagen zijn niet meer veraf en ze zullen om een aantal redenen tot stand komen.

De gewassen zullen besmet zijn door de inmenging van hebzuchtige boeren. De daaruit voortkomende gewassen zullen niet geschikt zijn om door jullie gegeten te worden. Bovendien zal oorlog ertoe leiden dat maar weinig mensen in staat zullen zijn om het land te bewerken. Verder zal er het vuur zijn, dat over de vier windstreken van de aarde zal neerstromen, en alles zal dan onvruchtbaar worden. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen door de verspreiding van het kwaad veroorzaakt worden, maar als zij op Mij vertrouwen, zullen veel mensen overleven. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog op komst is, en zoals jullie het zouden doen wanneer het voedsel gerantsoeneerd wordt. Heb genoeg water in huis want alles wat jullie opslaan, zal door Mij vermenigvuldigd worden!

Denk a.u.b. niet dat Ik jullie vraag om jullie huis te verlaten, want dat is niet nodig! Een beetje voorbereiding, waarbij jullie elkaar hulp bieden, is alles wat er nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken, die geloven in Mijn waarschuwing aan de mensheid, want op een tijd van oorlog zal de tijd volgen, waarin het derde zegel zal opengaan.

Zovelen zullen het Woord van God, dat vervat ligt in het Boek der Openbaring, negeren. Zoveel leiders en gewijde dienaren in Mijn Kerken zullen het nalaten om aan Mijn profeet gehoor te geven, net zoals ze voor de zondvloed deden.

Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? Mij, jullie Jezus, of het geraaskal van diegenen die beweren experten in de theologie te zijn, maar die onwetend zijn betreffende de waarheid? Word wakker! De zegels worden geopend. Jullie plicht bestaat erin Mij te helpen om zielen te redden, maar jullie zijn niet waakzaam gebleven voor de klank van Mijn roep. Ik heb jullie verteld dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag aanbreekt, zal het voor zielen die zich niet voorbereid hebben, te laat zijn.

Het moment waarop de bazuinen hun oordelen schallen, zal snel komen, nauwelijks nadat de zegels onthuld werden. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in dat stadium, of zullen jullie Mij nog meer zielen laten verliezen terwijl jullie aarzelen? Terwijl jullie wachten tot anderen het voortouw nemen?

Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie taak is om zielen te redden. Jullie doen dat door een leven waarin jullie Mij zouden moeten dienen, en niet door een leven waarin jullie de hoogmoed en het ego van diegenen, die Mijn Leer proberen te verdraaien, ter wille zijn. Velen van jullie in Mijn Kerken begrijpen de betekenis van Mijn Nieuw Paradijs niet, en hebben het nagelaten om Gods kinderen aan Mijn belofte te herinneren. Jullie moeten hen aan de waarheid herinneren – aan de tijd voorafgaand aan de laatste dag.

Zovelen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte inzet voor Mijn Kerk op aarde, denken niet meer aan Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna voor de deur staat?

Wanneer hoorden jullie dat God Zijn profeten niet zendt om te helpen bij de voorbereiding in de strijd tegen de verdorvenheid, die de menselijke ziel verpest? En wat geeft jullie het recht om aan te nemen dat het Boek der Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie bespreken het niet. Waarom? Weten jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God ontkennen?

Mijn geduld wordt beproefd. Mijn toorn is groot. Jullie koppige weigering om het geschenk van Mijn tussenkomst om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door die gewijde dienaren te vervolgen die Mij doorheen deze boodschappen herkennen, ontzeggen jullie anderen het geschenk van redding. Jullie zijn blind en jullie onwetendheid betreffende Mijn Leer en het Woord van God, dat vervat ligt in Mijn Vaders heilig Boek – de Bijbel – is verbazingwekkend. Jullie zeggen dat jullie Mij dienen, maar jullie kennen Mij niet en dus zien jullie niet.

Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Als jullie je hart voor Mij openden, zouden jullie in staat zijn om Mij duidelijk te horen, want dan zouden jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Jammer genoeg zijn velen van jullie, die zeggen dat ze Mij dienen, niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen. Jullie beschamen Mij en maken Mijn naam te schande wanneer jullie je kudde in Mijn naam openlijk vernederen. Jullie overtreden elke regel van God wanneer jullie diegenen veroordelen, die deze boodschappen volgen, want aan jullie werd niet het gezag gegeven om dat te doen. Jullie eigenliefde heeft voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, en daardoor zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn troon te staan.

Jullie Redder

Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie