Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

Ontvangen op zondag 25 augustus 2013

18.00 u

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie. Ik ga 200 miljoen zielen redden, zonder aarzeling, ongeacht hoezeer zij Mij beledigen, en Ik zal dat volgende week doen omwille van het lijden dat met deze missie gepaard gaat.

Mijn daad van ingrijpen komt er vanwege jouw verzoek, Mijn dochter, en naarmate deze missie zich voortzet, zal Ik grote geschenken blijven verlenen. Diegenen die van Mij houden, zullen de vervolging waarmee zij te maken krijgen met geduld verdragen, en zij zullen het blijven verdragen omdat dit Mijn verlangen is.

Diegenen die jou vervolgen, Mijn lief kleintje, omdat je het heilig Woord van Mijn Zoon blijft verkondigen, moeten dit weten. Als jullie Mijn Zoon demoniseren, zal Ik jullie straffen. Als jullie Zijn allerheiligste Woord demoniseren en dan zeggen dat jullie een kind van God zijn, zal Ik jullie in de woestijn werpen. Niets zal verhinderen dat Mijn profeet deze missie voltooit. Niets! Probeer zoveel jullie willen, jullie zullen er niet in slagen, want jullie zullen een strijd voeren die jullie nooit zullen winnen. Aan Mijn Almacht kan niet geraakt worden en deze kan niet gemanipuleerd of aangevochten worden. Bestrijd Mijn goddelijk ingrijpen om de wereld te redden en jullie zullen Mijn toorn voelen. Jullie zullen vermorzeld worden. Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken! Jullie hoogmoed en jullie ongehoorzaamheid zullen jullie ondergang betekenen. Ik heb, door de profeten van weleer, gewaarschuwd voor de gevolgen van het negeren van Mijn stem.

Ik schiet nu op om het begin van de laatste, woeste aanval op de mensheid af te ronden. Ik heb toegestaan dat de laatste strijd plaatsvindt. Ik heb de Boze de laatste kans gegeven om diegenen te teisteren, die zich tot hem aangetrokken voelen. Ik doe dit zodat de zielen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, het Beest zullen trotseren. Zij zullen dat doen vanwege hun trouw aan Mijn Zoon. Diegenen die Mij of Mijn Zoon niet kennen, zullen grote genaden krijgen zodat zij de redding zullen aanvaarden. Alle redding komt er door de kracht van Mijn barmhartigheid. Enkel de koppige, versteende harten zullen trouw blijven aan het Beest. Ik zal al de anderen naar Mij toe trekken. Ik zal ervoor zorgen dat aan iedere ziel alle kansen gegeven zullen worden zodat zij, vóór de laatste dag, zich voor Mijn Zoon kunnen verlossen.

Deze laatste missie werd in de Hemel gecreëerd sinds het begin. Al de engelen en heiligen werken verenigd om al Mijn kinderen terug naar Mij, hun geliefde Vader, te brengen. De laatste tocht vindt nu plaats. Allen die Mijn Zoon vergezellen: blijf dicht bij Mijn Zoon in deze tijd! Jullie zullen niet in staat zijn om deze pijnlijke tocht te doorstaan, tenzij jullie luisteren naar wat Hij jullie vertelt. Laat jullie niet beïnvloeden door diegenen, die dag en nacht zullen werken om jullie te dwingen jullie af te wenden! Als jullie dat laten gebeuren, zal het jullie zeer moeilijk vallen om weer overeind te krabbelen.

Jullie zijn niets zonder Mijn Zoon. Jullie zijn niets zonder Mij. Totdat jullie alles overgeven en de waarheid volgen, zullen jullie deze nooit vinden.

Tracht te verhinderen dat de waarheid door Mij, jullie Schepper, aan de wereld gegeven wordt en Ik zal jullie neerslaan, en jullie geween zal dan geen troost bieden. Ik zal de hoogmoedigen en arroganten, die geloven dat ze meer dan Mij weten, in de woestijn werpen. Jullie zullen niet slagen als jullie Mijn Woord trotseren en Mijn aanwezigheid loochenen wanneer Ik jullie probeer te redden.

Ondankbare mensen, jullie hebben nog maar weinig tijd over. Door naar Mij te luisteren, kunnen jullie tot Mij komen, maar jullie kunnen dit enkel doen wanneer jullie kruipen en in nederigheid voor Mijn Zoon op jullie aangezicht neervallen. Mijn missie heeft een zeer gevaarlijk stadium bereikt aangezien door diegenen, die Mijn vijanden zijn, alles in het werk zal worden gesteld om deze te verscheuren. Dit lijkt wellicht te gebeuren, maar weet dat die vijanden van Mij nog maar zeer weinig tijd hebben en spoedig, wanneer Mijn geduld op is, zullen zij er niet meer zijn, want zij zullen Mijn gelaat nooit zien.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie