Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

Ontvangen op zaterdag 24 augustus 2013

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. Zijn gedurfde inmenging heeft ertoe geleid dat hij zich nu, voor de derde maal, fysiek aan jou gemanifesteerd heeft. Hij kreunt van de pijn maar kan Mijn Licht, dat in jou aanwezig is, niet weerstaan. Jij moet de sterkte die je nodig hebt, verwerven door het bidden van de heilige Rozenkrans, om hem te verhinderen jou aan te vallen. Oh, als de zielen zouden kunnen zien wat Ik jou ter wille van deze missie toelaat te verduren, zouden zij van de schok flauwvallen.

Diegenen die Mij beledigen tijdens Mijn voorbereiding om zielen te redden, zullen aan de kant geschoven worden naarmate deze strijd, voordat de Antichrist aan de wereld voorgesteld wordt, heviger wordt. Zodra jullie gehoorzaam worden en niets van wat Ik van jullie verlang in twijfel trekken, kan Ik er meer van jullie redden en jullie uit de greep van de misleiding rukken, die door de Boze in jullie hoofd geprent zal worden.

Vertrouwen jullie er niet op dat Ik jullie bescherm? Weten jullie niet dat, wanneer jullie de genaden - die Ik schenk om jullie te helpen de pijn van de afwijzing het hoofd te bieden – aannemen, deze zinloos zijn als de ontvangende ziel bedenkingen of twijfels heeft? Ik kan jullie niet met de kracht, de moed en gave van de Heilige Geest vervullen, als jullie ineenkrimpen en jullie verbergen. Jullie moeten openstaan voor Mijn roep, Mijn liefde, Mijn gaven.

De zegels, vervat in het Boek der Openbaring, zijn reeds geopend. Nu deze geopend zijn, zal vuur vuur bestrijden. Terwijl het vuur van de haat oplaait, wanneer het Beest zich opmaakt, zal door Mijn Vader vuur over de aarde uitgegoten worden. Deze oorlog zal niet alleen maar een geestelijke oorlog zijn. De aarde zal geschud en gespleten worden, en het vuur zal haar verbranden omdat Mijn Vader straffen oplegt zodat Hij de acties van de snode groepering kan uitstellen.

Mijn Vaders macht moet door diegenen gevreesd worden, die blindelings de leugens volgen die door de Boze aan de wereld opgelegd worden. Hij zal elke verdorven daad vergelden, die door iemand van jullie – bewust of onbewust - verricht werd wanneer jullie de vijand van God eer bewijzen. De macht die Mijn Twee getuigen – de Christelijke Kerk en het Huis van Israël – gegeven wordt, zal inhouden dat vuur uit hun mond zal stromen aangezien zij het vuur van de Heilige Geest verspreiden. Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden.  Onderschat de strijd om zielen niet want het zal voor diegenen die het Woord van God ontkennen een angstaanjagende strijd zijn. Diegenen die het handhaven, zullen beschermd worden, zodat hun verkondiging van de waarheid aan diegenen, die er geen idee van hebben wat de mensheid overkomen is, verschaft kan worden.

Dat is de reden waarom jullie Mijn genaden moeten aannemen, om jullie de kracht te geven die jullie nodig hebben om in Mijn strijdmacht te strijden, zodat Ik aan die goddeloosheid een eind kan maken.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie