Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

Ontvangen op dinsdag 27 augustus 2013

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken. In de meeste landen zal er onrust en verdeeldheid heersen en de mensen zullen dan begrijpen dat de tijden ongelooflijk veranderd zijn.

Er zal een diepe, onrustbarende angst gevoeld worden en het zal de mensen moeilijk vallen om te weten wie ze kunnen vertrouwen. Dat is de manier waarop Satan Gods kinderen teistert daar hij den ene tegen de andere opzet. Enkel diegenen die in de ware God geloven, zullen troost vinden want zij zullen weten dat hun geloof en hun liefde voor Mij hen sterk zal houden.

Jullie moeten intens bidden opdat de misleiding die opgekomen is, en die de oorzaak van veel oorlogen is, zal blootgelegd worden voor wat deze is – een poging om diepe verdeeldheid en haat te veroorzaken om de controle te kunnen uitoefenen. Mijn Vader zal de onderdrukkers straffen omdat zij bij de onschuldigen chaos en pijn teweegbrengen. Zij kunnen er velen doden en mishandelen, maar zij zullen om hun verdorvenheid door Mijn Vader neergeslagen worden.

Diegenen die menen dat zij oorlog kunnen creëren en de wereld om de tuin kunnen leiden, zullen niet veel tijd krijgen om zich op hun goddeloze activiteiten te beroemen. Hun lot is bezegeld. De tussenkomst van de hand van God zal in alle delen van de wereld te zien zijn. Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen.

Oorlog, gecreëerd door toedoen van de mens, vernietigt het leven van het vlees. De bestraffing van Mijn Vader verhoedt dat het leven van de ziel het geschenk van redding krijgt.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie