Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

Ontvangen op maandag 26 augustus 2013

20.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. Er werden door de farizeeën vaak bijeenkomsten gehouden om te beslissen wat ze aan Mij moesten doen. Zij wilden voor geen moment aanvaarden dat Ik door God gezonden was om de mensheid te redden. Hoe haatten zij Mij! Hoe schreeuwden zij en kwelden die leerlingen van Mij die door hen gevangen waren!

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden. Hun barbaarsheid en snoodheid waren tegen Gods Leer en de allerheiligste Bijbel gericht. Deze schrikten hen niet af toen zij jacht op Mij maakten. Zij wilden het Woord van God prediken en daarnaast wilden zij het Woord van God trotseren – allemaal tegelijkertijd. Zij veroordeelden Mij niet alleen, maar zij verklaarden ook dat God nooit een Messias van dit type zou zenden. Zij keken neer op nederige en arme mensen alsook op diegenen die zij als theologisch onwetend beschouwden. Hun haat voor Mij joeg veel arme zielen, die de tempels bezochten, schrik aan. Diegenen die hun vroegen waarom zij, de farizeeën, Mij veroordeelden, werden zelf veroordeeld omdat zij het waagden hun redenen, om Mij te verwerpen, in vraag te stellen.

Er waren veel valse profeten aan het prediken terwijl Ik op aarde rondliep, en Ik werd als krankzinnig beschouwd en mocht niet getolereerd worden. Veel van deze valse profeten citeerden uit het Boek Genesis en deden belachelijke beweringen, die voor God beledigend waren, maar toch werden zij geduld en werd er nauwelijks aandacht aan hen geschonken.

Hoewel de wonderen, die Ik verrichtte, gadegeslagen werden, wilden zij nog steeds hun ogen niet openen voor de waarheid, want zij wilden niet zien. De priesters van die tijd hielden veel openbare redevoeringen waarin zij Mij verdoemden als zijnde de Zoon van Satan en waarin zij diegenen, die men met Mij zag omgaan, waarschuwden dat zij uit de tempels verdreven zouden worden. Zij verwierpen Mij omdat zij Mijn nederige afkomst niet konden accepteren en omdat Ik niet opgeleid was volgens hun hoge verwachtingen. Bijgevolg concludeerden zij dat Ik onmogelijk de Messias kon zijn. Zij dachten dat de Messias uit hun eigen rangen zou komen. En dus verafschuwden zij alles wat Mij betrof. Zij voelden zich bedreigd door Mijn woorden die hen, ondanks hun afwijzing van Mij, in zekere zin raakten, wat zij niet begrepen.

Ze waren niet voorbereid op Mijn Eerste Komst. Vandaag de dag zijn ze zeker niet voorbereid op Mijn Tweede Komst. Ieder die durft te zeggen dat hij een profeet is, gestuurd om Gods kinderen te waarschuwen voor de Tweede Komst, zal getolereerd worden zodra zij de waarheid niet onthullen. Maar wanneer een ware profeet zich bekendmaakt en het Woord van God spreekt, zal hij of zij gehaat en openlijk veroordeeld worden. Wanneer jullie tegen een regelrechte veroordeling aankijken, gebaseerd op onwetendheid over de door Mij gemaakte beloftes om terug te komen, en wanneer de haat zo wreed is dat de daders het Woord van God schenden, zullen jullie weten dat Ik het ben die zij haten. Enkel Ik kan een dergelijke haat bij zondaars aantrekken. Enkel Mijn stem kan een dergelijke tegenstand aanwakkeren.

Als Ik op dit moment op de aarde zou rondlopen, zouden ze Mij opnieuw kruisigen. Diegenen die beweren van Mij te houden en die Mijn leerlingen in de Christelijke Kerken leiden, zouden jammer genoeg de eersten zijn om de eerste nagel in Mijn vlees te drijven.

Denk eraan, niemand van jullie is waardig om zich voor Mij te plaatsen. Niemand van jullie bezit het gezag om Mijn Woord openlijk te veroordelen wanneer jullie Mij niet kennen. Jullie, die Mij veroordelen terwijl Ik probeer om het Laatste Verbond van Mijn Vader te vervullen, kennen geen schaamte. Jullie hoogmoed doet Mij walgen. Jullie hebben jullie eigen ziel in Mijn ogen verdoemd. Jullie hebben niets over Mij geleerd. Jullie geloven niet in de Heilige Schrift, want jullie ontkennen dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden.

Op de laatste dag zal jullie gevraagd worden om de zielen te tellen die jullie aan Mij verloren hebben laten gaan. Terwijl jullie om Mijn barmhartigheid schreeuwen, zullen jullie op die dag niet in staat zijn om Mij in de ogen te kijken.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie