Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

Ontvangen op donderdag 29 augustus 2013

23.53 u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Veel macht verliezend, valt en struikelt de oude slang wanneer jullie je inspannen om dagelijks Mijn kruistochtgebeden te bidden. En terwijl de tijd van grote beproevingen voortduurt, zullen jullie gebeden veel tegenslagen veroorzaken in de plannen, die door de gezagsdragers van de vrijmetselaars in de wereld gecreëerd zijn, en die beraamd zijn om chaos te veroorzaken teneinde de zwakken en de kwetsbaren te bedwingen. Slechts één kruistochtgebed, vanuit het hart gebeden, is voor Mij genoeg om de macht van arrogante politieke leiders, die geen geweten hebben, te vernietigen.

Egoïsme is een vloek en een blok aan het been voor de bekwaamheid van de mensheid om in harmonie en vrede leven. De obsessie van persoonlijke ambitie brengt niets dan verdeeldheid mee daar de mens zich inspant om diegenen te domineren, die hij meent te moeten domineren om veel te kunnen verwerven.

Diegenen van jullie die blindelings de orders opvolgen van diegenen die machtsposities bekleden, en die jullie opdragen om daden te plegen waarvan jullie weten dat deze in de ogen van God weerzinwekkend zijn, zullen even schuldig bevonden worden als diegenen die jullie verleiden tot het uitvoeren van dergelijke verdorvenheden. De mannen en vrouwen, wier macht over anderen door corrupte handelingen en andere middelen tot stand gebracht werd, zullen nog veel werk hebben als zij van Mijn glorieus Koninkrijk willen genieten.

Ik zal de egoïsten en hoogmoedigen onder jullie vellen. Ik zal jullie tegen de grond gooien tot jullie net zo nederig worden als diegenen die jullie vertrappen.

Ik zal het hart verwijderen van die verharde en koppige zielen, die om niemands behoeften iets geven, behalve die van zichzelf. Er zal hun geleerd worden dat als zij niet kunnen liefhebben, zij er dan niet over zullen beschikken. In plaats van liefde zoeken zij enkel verafgoding. Deze arme zielen die in de wereld onder elke vorm boven jullie verheven werden, zijn slachtoffers van Satan. In plaats van hun opschepperij toe te juichen en hun onverzadigbare behoefte aan publieke aanbidding te accepteren, moeten jullie voor hun ziel bidden aangezien velen deze verkocht hebben.

Veel zielen op posities met invloed over anderen, waaronder diegenen in de politiek, de muziekwereld, de media, de amusementsindustrie en diegenen van het grootkapitaal, moeten in jullie hart gehouden worden daar velen slaaf van zichzelf en hun behoeften geworden zijn en enkel hun eigen lusten en verlangens dienen. Zij steken de onschuldigen aan, die hen trachten te evenaren en hun levensstijl - die hen van God gescheiden heeft - kopiëren.

Ik, Jezus, veroordeel de wereld van de afgoden, gecreëerd door diegenen die niets anders willen dan macht, rijkdom en het vermogen om anderen te beïnvloeden.

De verbreiding van het atheïsme werd veroorzaakt door het trots zijn van de mens op zijn eigen kunnen. Het werd veroorzaakt door de overtuiging van de mens dat de sterfelijke mens, door de gave van de menselijke intelligentie, al de antwoorden heeft op de ware zin van jullie leven op aarde.

Jonge zielen zijn aan Mij verloren gegaan doordat zij bedrieglijke afgoden in de vorm van wereldse goederen, mode, muziek en de amusementswereld verafgoden. Het is niet dat zij niet van het leven mogen genieten – want dat bezorgt Mij geluk – het is hun gebrek aan liefde voor Mij en hun eigen lichaam dat Mij bedroeft. Zij werden zuiver en volmaakt geboren. Hun lichaam is een geschenk van de Hemel. Zij ontheiligen hun lichaam, en kennen geen schaamte bij het verrichten van obscene handelingen om onschuldige zielen naar zich toe te trekken. Veel van diegenen met een dergelijke macht hebben hun ziel verkocht voor duivels geïnspireerde gaven. De enige reden dat hun deze gaven geschonken werden, was om de wereld plezier te verschaffen, als een talent dat hen door God gegeven werd. Maar Satan verleidde er velen en beloofde hun, in ruil voor hun ziel, een roemrijk en schitterend leven van rijkdom, ophemeling, roem en plezier. Toen zij deze gaven ontvingen, gebruikten zij deze om andere zielen te verpesten. En zo gaat dit door, tot miljoenen andere zielen slaven van Satan worden. Veel zielen die de afgoden nalopen, worden in een drugsverslaving getrokken. Zij kennen geen schaamte, geen ingetogenheid noch echte liefde voor elkaar aangezien ieder probeert te wedijveren om de grootst mogelijke aandacht.

Er wordt zoveel tijd besteed aan de strijd om zelfverheerlijking, die veroorzaakt wordt door een obsessieve liefde voor zichzelf, dat God helemaal geen rol speelt in hun leven. Velen van hen verwerpen God openlijk door de ontheiliging van het heilig kruisbeeld – zo weinig schaamte kennen zij. Weet dat als Ik niet zou ingrijpen, zij een vreselijk lot zouden ondergaan. Dit is maar één groep van verdwaalde zielen die Ik zal vergaren en die Ik door jullie gebeden, Mijn geliefde volgelingen, dan zal voorzien van het geschenk van redding. Ik zal hen door dit bijzonder kruistochtgebed in Mijn toevluchtsoord opnemen.

Kruistochtgebed (117) ‘Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben’

Liefste Jezus, ik wijd de ziel toe van (som hen hierop)
en van al diegenen die hun ziel tegen de prijs van roem inruilden.
 
Bevrijd hen van hun teistering.
Keer hen af van de dreiging van de Illuminati, die hen verslinden.
 
Schenk hen de moed
om zonder vrees weg te lopen van deze verdorven onderworpenheid.
Neem hen in Uw barmhartige armen
en voedt hen terug op tot een staat van genade,
zodat zij bekwaam zijn om voor U te staan.
 
Help mij door Uw goddelijkheid om hen,
door middel van dit gebed voor de door Satan overgenomen zielen,
van de vrijmetselarij los te wrikken.
Bevrijd hen van de ketenen die hen bedwingen
en die tot een verschrikkelijke foltering in de kamers van de hel leiden.
 
Help hen door het lijden van uitverkoren zielen,
door mijn gebeden en door Uw barmhartigheid,
om op de voorste rij te staan,
klaar om de poorten van het Nieuw Tijdperk van Vrede
– het Nieuw Paradijs – binnen te treden.
Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie