Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

Ontvangen op vrijdag 23 augustus 2013

15.00 u

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Jullie zullen weldra weten wie Ik Ben, kinderen. Diegenen van jullie, die over Mij onzeker zijn, zullen de Waarheid eindelijk inzien, en dat zal jullie een diepe vrede bezorgen. Het kwaad in de wereld neemt nu toe en de misleiding strijkt neer. Jullie moeten sterk zijn, Ik smeek het jullie, want Ik zie uit naar de dag waarop de vernieuwing een aanvang zal nemen en al Mijn kinderen, op de dag dat Mijn geliefde Zoon zich openbaart, troost zullen vinden.

Wat jullie aanschouwen, is een strijd tussen Mijn hemelse hiërarchie en Satan met al zijn demonen. Het is voor velen van jullie beangstigend en zeer verontrustend, maar weet dat Ik zal ingrijpen om jullie pijn te verlichten. Weet dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen zodra Ik deze van de teistering ontdaan heb.

Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag, en hoewel er zich nog veel moet afspelen, waarbij de heilige naam van Mijn Zoon verscheurd zal worden, zal het snel gaan. Jullie moeten nu naar de toekomst kijken aangezien dat een schitterend juweel is van zo’n omvang dat jullie, op de dag dat jullie het Nieuw Tijdperk van Vrede betreden, de vervolging die de wereld door de Boze opgelegd werd, vergeten zullen zijn. Jullie moeten doen wat Mijn Zoon jullie opdraagt. Jullie moeten rustig blijven wanneer de zegels aan jullie geopenbaard worden, die allemaal voor jullie eigen bestwil en de bestwil van diegenen zijn, voor wie Ik jullie vraag te smeken om Mijn barmhartigheid voor hun ziel.

Als jullie trouw blijven aan Mijn Geboden en jullie leven leiden in verbondenheid met Mijn Zoon, zullen jullie al halverwege zijn. Als jullie vasthouden aan de Sacramenten en weigeren deel te nemen aan heidense rituelen die het Beest eren, dan zullen jullie Mijn grote goedkeuring krijgen.

Ga en denk eraan dat Ik de Almachtige ben en dat alle macht Mij toebehoort! Spoedig zal Ik de goddelozen vermorzelen en Mijn Nieuw Paradijs aan jullie onthullen. Wees geduldig! Vertrouw op Mij! Volg Mijn Zoon na en aanvaard de geschenken die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, jullie brengen in de vorm van de kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.

Neem ten slotte Mijn Zegel aan als één van de grootste geschenken die Ik de mensheid gegeven heb, sinds Ik hen het leven schonk. Ik schenk opnieuw leven met Mijn bijzondere genaden, wanneer jullie het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Al diegenen met het Zegel wordt een plaats in het Nieuw Paradijs verleend.

Ik houd van jullie, kinderen, maar Ik Ben jullie Vader en Ik moet deze beproevingen toestaan omdat deze Mij zullen helpen om diegenen uit te roeien, die nooit van de zijde van het Beest zullen wijken. De tijd die Ik besteed om te proberen hun hart te veroveren, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke strijd met miljoenen gevallen engelen en demonen, zelfs al zou het maar om één ziel gaan.

Wees getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen, die zuiver en nederig van hart zijn, zegen! Ik houd van jullie allemaal, dus jullie mogen nooit opgeven als alles hopeloos lijkt, want Mijn macht houdt in dat de vernietiging van het kwaad onder Mijn controle staat. Jullie moeten al jullie vertrouwen in Mij stellen, vooral in deze tijd, wanneer jullie het gevoel hebben dat Mijn gerechtigheid hardvochtig is.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie