Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

Ontvangen op maandag 19 augustus 2013

18.28 u

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval. Jullie moeten dit ingrijpen vanuit de Hemel welwillend aannemen en dankbaar zijn dat jullie, door de grote liefde van Mijn geliefde Vader, dit groot geschenk gegeven werd.

Wanneer jullie menen dat de zwaarwegende golf van heidendom, die spoedig overal ter wereld de Kerk van Mijn Zoon zal overspoelen, jullie uithoudingsvermogen te boven gaat, dan moeten jullie om Mijn voorspraak vragen. Wat er ook gebeurt, wanneer jullie Mijn Zoon trouw blijven - hoewel alles in het werk gesteld zal worden om jullie af te leiden - zal alles goed komen. Heb nooit het gevoel dat het hopeloos is, want de grote glorie van Mijn Zoon en de Wil van God zullen weldra geopenbaard worden.

Het Woord van God zal zich als een lopend vuurtje verspreiden, ongeacht hoevelen in ernstige dwaling gebracht worden. De twee getuigen van het Woord van God – de ware Christelijke Kerk en het Huis van Israël – zullen de tand des tijds doorstaan. Vuur zal in de vorm van de Heilige Geest uit hun mond stromen.

Na verloop van tijd, nadat de gruwel der verwoesting geopenbaard werd, zullen diegenen oprijzen, die trouw voor de waarheid staan, en het Koninkrijk van Christus zal hen toebehoren. De leugens zullen altijd uitkomen, al zullen in het begin diegenen van jullie, die met de gave van de Heilige Geest vervuld werden, nog veel lijden wanneer zij getuige zijn van de verschrikkelijke ontheiliging in de kerken van Mijn Zoon. Men zal de waarheid inzien en al diegenen die in het begin misleid werden, zullen ten slotte het kwaad vatten, dat jullie voorgezet zal zijn.

Jullie mogen enkel op Mijn Zoon vertrouwen tijdens deze martelende tocht, waarbij jullie als een crimineel behandeld zullen worden omdat jullie erop staan om het Woord van God trouw te blijven. Denk a.u.b. aan Mijn Zoons eigen tocht naar Calvarië! Aanvaard dit kruis met liefde en waardigheid, want jullie zijn Mijn Zoon welgevallig wanneer jullie Zijn last dragen. Door jullie opoffering en lijden zal Hij de meest onwaardige zielen verlossen, en dan zal Hij in staat zijn om al Gods kinderen te verenigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie