Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

Ontvangen op dinsdag 20 augustus 2013

19.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. Vanaf vandaag zal Ik hun ogen openen voor Mijn boodschappen aan de mensheid. Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen zodat ik nog veel meer verdwaalde zielen naar het Nieuw Paradijs kan brengen. Al die zielen, die door hun halsstarrigheid deze boodschappen nooit zouden aannemen, zullen deze nu zien voor wat ze zijn – een daad van barmhartigheid van Mijn kant zodat Ik hun ziel kan behouden.

Priesters die Mijn boodschappen gehekeld hebben, en verklaard hebben dat het woorden van de duivel zijn, zullen dan de verschrikkelijke fout inzien die zij gemaakt hebben door zielen de mogelijkheid te ontzeggen om naar Mijn stem te luisteren.

Niet-gelovigen, die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn boodschappen getrokken worden en weldra zullen zij bij Mij troost zoeken. Ik sta op hen te wachten en zodra zij naar Mij toe lopen, zal Ik hen vervullen met een verlangen naar Mijn liefde waardoor zij niet bij machte zullen zijn om Mij te negeren.

Diegenen die in God, de almachtige Vader, geloven en die Mij, Zijn geliefde Zoon, niet erkennen, zullen in hun ziel een beroering voelen. Zij zullen schreeuwen om de waarheid als zij zien hoe de wereld onherkenbaar veranderd zal zijn.

Diegenen dan, die van Mij houden en die in hun geloof onwankelbaar blijven, maar die er niet in slagen Mij te herkennen als Ik tot hun ziel roep, zullen wanneer Ik Mijn goddelijke aanwezigheid aan hen bekend maak, door het uiteindelijke besef overmand worden. Ik zal Mij verheugen wanneer zij, Mijn volgelingen, Mij toelaten om hen naar behoren te begeleiden op deze beslissende tocht.

Ik geef de wereld deze geschenken omdat Ik van iedereen houd. Wacht met liefde en dankzegging dit geschenk af!

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie