Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Ontvangen op dinsdag 6 augustus 2013

19.37 u

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk. Denk eraan, deze missie zal door de ernst ervan, meer dan enig andere missie aangevallen worden. De hoon, de spot en de kritiek zullen helemaal tot op de laatste dag, wanneer jij de laatste boodschap ontvangt, aanhouden.

Het plan om deze boodschappen in diskrediet te brengen, zal verscherpen en de haat zal toenemen, wees dus a.u.b. voorbereid! Deze boodschappen kunnen noch door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld is op dit moment overal te vinden, en diegenen die Zijn Woord in deze tijd verkondigen, zullen lijden.

De waarheid werd altijd al verworpen, vanaf dat God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor het heidendom. Het heidendom is het tegendeel van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen diegenen teisteren, die van Hem houden.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden, doorheen zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich trachten te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten zij zeer voorzichtig zijn. God wil dat al Zijn kinderen van elkaar houden, ongeacht ras, geloofsovertuiging of natie. Wat Hij niet zal toestaan, is dat de Christenen heidenen omhelzen binnen hun eigen Kerk. Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitwissen. Het is beledigend voor God, om de waarheid – het Woord van God – aan te nemen en er ruimte voor te laten dat leugens deze bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omhelzen van het heidendom, aangezien dat tot een totale vernietiging leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelieten, weggevaagd worden, waarbij weinig barmhartigheid betoond wordt.

Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt! Jullie mogen nooit het groot offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie redding te bezorgen. De dag dat jullie de praktijken van andere kerken, die niet van God zijn, accepteren of wanneer jullie voor heidenen ontzag tonen, is de dag dat jullie de waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie Kerken jullie niet zullen dwingen om af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

maandag 12 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. 

Boodschap: Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

zaterdag 10 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. 

Boodschap: Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

vrijdag 9 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

vrijdag 9 augustus 2013

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Boodschap: God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

woensdag 7 augustus 2013

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

Boodschap: Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

maandag 5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

maandag 5 augustus 2013

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen.

Boodschap: Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

maandag 5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk.

Boodschap: Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

zondag 4 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

Boodschap: God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest

zaterdag 3 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik zoek de mensheid op vanuit het hoogste en allerheiligste Rijk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie