Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

Ontvangen op maandag 12 augustus 2013

3.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Door Mijn geschenk aan hen van de Heilige Geest zullen zij naar het toevluchtsoord van Mijn Hart gevoerd worden. Zij zullen onvrede in de wereld bespeuren en zij zullen zich ervan bewust zijn, dat zij Mijn hulp nodig hebben om zich vastberaden aan Mijn Leer te houden.

Velen zullen de veranderingen in de lucht gewaarworden doordat de vijanden van God hun plan van haat kenbaar beginnen te maken om de wereld te misleiden terwijl hun verachtelijke daden, om de zonde in al zijn gedaanten goed te keuren, bekend gemaakt worden. De wereld zal in een vloed van zielsleed gesleurd worden en velen zullen geschokt zijn door de pogingen, die zij overal zullen zien, om de zonde in al zijn vormen te verafgoden.

De zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Overal ter wereld zullen ijdelheid en obsessieve eigenliefde te zien zijn. Bezeten zijn van zichzelf zal, als nooit tevoren, een onontbeerlijke eigenschap lijken te zijn. Diegenen die dergelijk genot niet opzoeken, zullen aan de kant geschoven worden en er zal hun het gevoel gegeven worden buitenstaanders te zijn. De zonden van de Boze zullen verheerlijkt worden en terwijl de mens merkt dat hij in deze waanzin meegezogen wordt, zullen aan de wereld de stromen van toorn getoond worden als Mijn Vader grote delen van veel landen wegvaagt. Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen, wanneer het water uit woede in stromen op de naties neerkomt.

Al jullie verdorven naties zullen uit de eerste hand ervaren hoe de zonden van het vlees bestraft zullen worden. Mijn Vader zal de Boze beletten om de ziel over te nemen van diegenen die aan deze zonden schuldig zijn, om te voorkomen dat zij anderen aantasten. Zij zullen tegengehouden worden. Er zal hun niet meer toegestaan worden om met hun teistering door te gaan. Dit kwaad zal aangepakt worden en overal zal men nu getuige zijn van het goddelijk ingrijpen, door de hand van God.

Bid om barmhartigheid, diegenen onder jullie die mogelijk in deze kastijdingen verwikkeld zijn! Ik zal diegenen beschermen die zich om bescherming tot Mij wenden.

Jullie Jezus 

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie