Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

Ontvangen op maandag 5 augustus 2013
18.33 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn lijdensweg wordt echter verzacht door diegenen die oprecht van Mij houden en die zich reeds zorgen maken over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie mogen jullie nooit genoodzaakt voelen om het even welke daad, handeling of woorden, die tegen Mij gericht zijn, te accepteren. Als jullie je onbehaaglijk voelen bij wat jullie binnen Mijn Kerk aanschouwen - door diegenen die zweren dat ze met Mij verenigd zijn - wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, moeten jullie je hart volgen. Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die erop zullen staan om trouw te blijven aan de traditionele praktijken van het Christendom. Deze deuren zullen voor jullie neus dichtgeslagen worden wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest sluwe manier, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie beschouwd zullen worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven.

Jullie zullen uitgescholden worden als je een gewijde dienaar van Mij bent, en men zal jullie laten boeten voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu, jullie allemaal! Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen. Alle genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.

Waarschuwing aan de priesters:
Ik zal al diegenen van jullie vellen, die de valse kerk – de kerk van het Beest – volgen wanneer deze jullie voorgehouden wordt. Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen jullie ziel aan het Beest verkopen! In plaats van in Mijn naam zielen te redden, zullen jullie er dan verantwoordelijk voor zijn, dat zij aan de eeuwige hel overgeleverd worden.

Ik vertel jullie nu de Waarheid zodat jullie ruimschoots de tijd krijgen om jullie op deze dag voor te bereiden daar deze niet meer veraf is.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie