Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

Ontvangen op maandag 5 augustus 2013
4.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk. Mijn Kerk – Mijn Mystiek Lichaam – heeft het eeuwig leven.

Wanneer Mijn vijanden de Sacramenten veranderen en nieuwe relikwieën, nieuwe kruisen en nieuwe praktijken introduceren – en dan zeggen dat Mijn Kerk blijft zoals deze altijd geweest is – zijn ze aan het liegen. Mijn Kerk kan nooit veranderen.

Zo zullen er in elke natie veel argumenten naar voren gebracht worden om het Sacrament van het Huwelijk te schenden. Zij, de vijanden van God, willen dat de Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht accepteren, maar zij mogen dat nooit accepteren omdat het Mijn Vader beledigt. Het is niet aanvaardbaar in Zijn ogen. Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets en te beangstigend zijn. Zij zullen zeggen dat deze onbelangrijk zijn.

Vervolgens zullen zij, beetje bij beetje, nieuwe versies van Mijn Leer invoeren. Jullie, jullie allen die in Mijn Kerk geloven, mogen Mij nooit verraden. Jullie mogen nooit om het even welke vervanging van de Sacramenten, zoals Ik ze jullie geschonken heb, accepteren. Ik Ben de Waarheid. Mijn Kerk vertegenwoordigt de Waarheid. Maar jullie kunnen enkel beweren deel uit te maken van Mijn Kerk als jullie vasthouden aan al Mijn onderrichtingen en Mijn Sacramenten, en aannemen dat Mijn kruisdood het grootste offer was om jullie redding te verzekeren.

Alles wat van de Waarheid afwijkt, uit angst heidenen te beledigen, is zeer gevaarlijk. Wanneer jullie de Leer van God verloochenen en een nieuwe, alternatieve Kerk volgen, zullen jullie niet langer deel blijven uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Als jullie bezwaar maken tegen de nieuwe heidense praktijken, die door de Valse Profeet geïntroduceerd zullen worden, zullen jullie als een ketter beschouwd worden. Ze zullen jullie dan in Mijn naam proberen te excommuniceren. Als jullie Mij trouw blijven en weigeren deel te nemen aan deze verdorven misleiding, zullen jullie van Mijn Kerk deel blijven uitmaken.

De keuze kan pijnlijk zijn wanneer al deze dingen gebeuren, en toch is het heel simpel. Jullie zijn of voor Mij of tegen Mij!

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie