Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

Ontvangen op woensdag 7 augustus 2013

18.50 u

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken en dit is zijn plan. Hij zal wachten tot overal oorlogen woeden. Dan zal hij tussenbeide komen en in de staat Israël een schijnvrede creëren door hen samen te voegen met Palestina in een onwaarschijnlijke alliantie. Iedereen zal hem met lof overladen. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal met een tempo te werk gaan, dat velen zal verbazen en hij zal over vredesakkoorden onderhandelen in veel door oorlog verscheurde naties. Opnieuw zal hij geprezen en bovendien bewonderd worden met een buitengewone devotie door miljarden over heel de wereld.

Alles zal dan goed lijken. Al heel vlug zal hij meewerken aan liefdadigheid en zal hij zich aansluiten bij de belangrijkste wereldbanken om een nieuwe, machtige financiële instelling te creëren. Veel bedrijfs- en politieke leiders zullen in zijn vele plannen verwikkeld raken. Weldra zal een nieuw gedrocht in het leven geroepen worden, in naam om de economie nieuw leven in te blazen. Dat zal het nieuwe Babylon zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel zullen drijven. Het zal gezien worden als een bron van geweldig nieuws waardoor mensen in elk opzicht zullen kunnen profiteren van jobs, tot de huizen waarin zij wonen en het voedsel waarmee zij hun familie voeden.

Alle lof zal de Antichrist omringen. Vervolgens zal hij, samen met de Valse Profeet, een wereldwijd samenwerkingsverband tot stand brengen, wat zal voorgesteld worden als het grootste humanitaire initiatief. De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal aandringen om zelfs maar een uiterst minieme voet aan de grond te krijgen in zijn centrum.

Het nieuwe Babylon, zo zal aan iedereen verteld worden, dient om de grote man te verheerlijken, om het milieu te bevorderen, om moeder aarde te omhelzen en om de wereld van de armoede af te helpen door de rijkdom, die uit zijn verachtelijke mond zal stromen.

Wanneer dat zich afspeelt, zal de hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as doen draaien. Ik ga niet werkeloos toezien, zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het omhelzen van deze gruwel, die in de diepten van de hel gecreëerd en aan de mensheid opgelegd werd. Er zullen grote tekenen door Mij gegeven worden om dat te laten blijken aan al diegenen die deze belediging in Mijn heilige naam omhelzen en accepteren.

Ik zal de wereld doen beven en deze zal kantelen. Geen mens zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. Dan zal Ik op één derde van de aarde vuur werpen. Spoedig zal er dan hongersnood gezien worden, maar niet door Mijn toedoen – het zal door de opzettelijke bezoedeling van de aarde door de Antichrist zijn. Terwijl hij en zijn trawanten in veel landen aan nietsvermoedende mensen verdorvenheid opleggen, zal Ik terugslaan.

Heb geen angst, kinderen, ook al zal dit leed moeilijk te verduren zijn, want het zal kort zijn! Mijn liefde is groot voor jullie allemaal, maar Mijn gerechtigheid komt snel en Mijn straf is groot.

Jullie mogen nooit aanvaarden wat jullie voorgelegd wordt! Zodra jullie de man van vrede, de Antichrist, onderscheidingen en prijzen in ontvangst zien nemen voor zijn grote prestaties in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn ingrijpen dichtbij is.

Jullie moeten te allen tijde met Mijn Zoon, Jezus Christus, verenigd blijven en bidden dat de Sacramenten, tijdens de beproevingen die voor jullie liggen, door trouwe priesters en geestelijken voor jullie beschikbaar gesteld zullen worden.

Mijn Wil zal geschieden.

Niets kan, noch zal, beletten dat het Laatste Verbond, waarbij Mijn Zoon in vrede zal heersen, vervuld wordt.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie