Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

Ontvangen op vrijdag 9 augustus 2013

18.38 u

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Net zoals de geest van het kwaad tegen Mij, de Moeder van God, streed in de tijd die de geboorte van Jezus voorafging, zal dezelfde tegenstand waargenomen worden naarmate Zijn Tweede Komst nadert.

Veel mensen zijn blind voor de belofte, die door Mijn Zoon gedaan werd toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen, die niet aanvaarden dat Zijn Tweede Komst weldra zal plaatvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet kunnen aannemen dat dit zich tijdens hun leven zal afspelen. Terwijl in de dagen kort na de kruisdood van Mijn Zoon, de apostelen daarentegen dachten dat zij van Zijn Tweede Komst getuige zouden zijn. Dit geloof was ook vele honderden jaren later gangbaar in de gedachten van de Christenen. Maar de dag van vandaag is dat niet het geval. Sommige menen dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift, en dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat in de huidige, moderne wereld de Tweede Komst relevant is voor hen. In de wereld van vandaag berust alles op materialisme, het modern menselijk intellect en de grote wonderen die ontspringen uit de grote vooruitgang in de wetenschap.

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden! Jullie moeten niet bang zijn. Het is omdat jullie door Mijn Zoon zo zeer bemind worden, dat Hij weldra terugkomt om jullie een diepe vrede te brengen, een grote ontheffing van droefheid en wanhoop – die rechtstreeks veroorzaakt worden ten gevolge van de zonde in de wereld.

De Tweede Komst van Christus is wat de mensheid nodig heeft om te overleven. Als Jezus niet snel, zoals voorzegd, zou komen, dan zou de wereld verwoest worden en de mens verlaten zijn. Dit geschenk zal jullie een nieuw leven bezorgen, een prachtig en glansrijk nieuw begin in het Nieuw Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing van de aarde worden en met deze vernieuwing zal er het eeuwig leven komen. Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen? Niemand zou zich afwenden, als hun de volle kennis over dit Nieuw Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs hersteld zal zijn, geschonken werd. Niet één enkele zondaar zou uitgesloten willen worden, maar jammer genoeg zal de geest van velen blind zijn voor de waarheid. Zij zullen in plaats daarvan geloven, dat de vrede hun zal toebehoren als zij de leugens slikken, die hun spoedig voorgehouden zullen worden, in de misvatting dat deze van God afkomstig zijn.

Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend worden met de gave van het zien, die geschonken wordt aan diegenen van jullie, die waardig zijn om met de gave van de Heilige Geest begiftigd te worden. Enkel diegenen die de hand van barmhartigheid, door Gods hand, aannemen, zullen naar een leven in eeuwigheid meegenomen worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie