Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

Ontvangen op maandag 5 augustus 2013
13.05 u

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen. Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het meest te lijden zullen hebben tijdens de grote geloofsafval, die deze zeer spoedig van binnenuit zal moeten ondergaan.

Tot die geloofsgetrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met de barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen van jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug om aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de meest verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouder, tot er twee kampen bestaan.

Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.

Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven.

Wees niet bang voor deze dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen jullie Gods kinderen naar de redding voeren. Als jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam en ziel gevangengenomen worden en zal de redding jullie niet toebehoren.

Diegenen die dansen naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed nodig hebben want sommigen van hen zijn blind voor de Waarheid. Anderen, die de Waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk kwaad berokkenen.

Door trouw te blijven aan de Waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen de Boze en diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op aarde.

Jullie moeten, als het zover is, weigeren om richtlijnen aan te nemen van diegenen die het Woord van God zullen ontwijden en door hun leugens en nieuwe obscene leerstellingen velen zullen misleiden. Diegenen die om het even welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren, zullen aan Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen, ongewild, dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen verloren gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die vijanden van God zijn, eren.

Bid, bid, bid dat de Waarheid ingezien zal worden en dat de leugens ontmaskerd zullen worden voor wat ze zijn – een belediging voor de hartverscheurende kruisiging van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie