Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest

Ontvangen op zaterdag 3 augustus 2013

13.17 u

Mijn liefste dochter, Ik zoek de mensheid op vanuit het hoogste en allerheiligste Rijk.

Mijn arme, kleine kinderen, hoe boeten jullie voor de zonden van Lucifer, maar jullie moeten weten dat Ik, door Mijn Almacht, hem en al de gevallen engelen van de aardbodem zal vegen. Die tijd is dichtbij, jullie moeten je dus voorbereiden.

Weet dat de gevallen engelen en demonen voor de meesten van jullie onbekend en onzichtbaar zijn, maar zij begeven zich onder jullie terwijl zij jullie elke dag bekoren opdat jullie zouden vallen. Zodra jullie in dit web van leugens getrokken zijn, zullen jullie al vlug merken dat jullie geen rust of ware vrede in jullie ziel zullen kunnen vinden.

Ik kondig aan dat diegenen die door de Valse Profeet op een dwaalspoor gebracht worden, zich verloren en verward zullen voelen doordat zij de grote misleiding, waarin zij gewillige slachtoffers zullen worden, aanvaarden. Wanneer jullie je tegen Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, keren, zal het jullie niet toeschijnen dat dit het geval is. Jullie zullen geloven dat de Sacramenten dezelfde zijn, ook al zullen deze jullie op een andere manier aangeboden worden. Het zullen lege vaten worden, en ze zullen niet langer aanvaardbaar voor Mij zijn.

De wereld behoort Mij toe, maar toch willen Mijn kinderen Mij, hun geliefde Vader, hun Schepper, niet. Hun denken werd belemmerd, en de Boze heeft van Mijn geschenk van de intelligentie gebruik gemaakt om hen in de verleiding te brengen te geloven dat Ik onmogelijk zou kunnen bestaan. Diegenen die niet in Mij geloven, zullen geen ware liefde, vreugde of vrede in hun leven hebben. Noch zullen zij het eeuwig leven aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij enkel de geneugten van het leven opzoeken, ook al weten zij dat hun leven op aarde kort is.

Ik zal, zoals een Vader die van elk van hen houdt, hen door de grote barmhartigheid van Mijn Zoon tot Mij trekken. Mijn macht is allesomvattend en Satan, Mijn Lucifer, die zich zelf door zijn hoogmoed van Mijn heup afsneed, zal Mij nooit verslaan. Diegenen die hem navolgen, hebben dan ook diezelfde wig tussen zichzelf en Mij gedreven. Door de tekenen die Ik nu openbaar, zullen zij weten dat er slechts één God, één Schepper, één Paradijs is. Al de paradijzen waarover hen verteld wordt door de valse profeten in de wereld, die Mijn kinderen van Mij wegvoeren, bestaan niet, noch kunnen ooit bestaan. Ik Ben alles wat er is. Ik heb alles geschapen. Ik zal alles beëindigen. Alles moet overeenkomstig Mijn Heilige Wil gebeuren. Bestrijd Mijn Wil en jullie zullen tot niets verworden! Aanvaard Mijn Wil en jullie blijven Mijn kind!

Tot diegenen die wel in Mij geloven: jullie mogen Mijn Zoon, Jezus Christus, nooit verwerpen. Ik kwam door Mijn Zoon in de wereld om jullie terug naar Mijn barmhartigheid te voeren, maar jullie verwierpen Hem. Jullie doodden Hem, maar Mijn liefde voor jullie hebben jullie echter nooit gedood. Dat is de reden waarom Ik Zijn kruisiging toestond om jullie redding te brengen. Dit, de kruisdood van Mijn Zoon, werd jullie weg naar redding. Zijn dood was niet wat het leek – een mislukking in de ogen van de Boze. Het was deze daad van groot lijden, dat met de grootste nederigheid verdragen werd, die Satan versloeg. En het was door de kruisdood van Mijn Zoon, dat Satans macht over de mensheid afnam. Hoewel hij niet al Mijn kinderen met zich mee naar de afgrond kan nemen, zullen er toch velen door zijn leugens verleid worden. Dat is de reden waarom jullie niet alleen voor jullie eigen ziel moeten strijden, kinderen. Als jullie van Mij houden, zullen jullie van Mijn Zoon houden. Als jullie van Mijn Zoon houden, dan moeten jullie Hem helpen om alle zondaars te redden.

Ik spreek jullie aan om jullie te vertellen, dat wanneer Ik zielen opzoek – vooral diegenen die Mij niet kennen, evenals diegenen die Mij wel kennen maar die weigeren Mijn geboden te aanvaarden – zij nog maar een beperkte tijd hebben om zichzelf te behoeden voor de eeuwige kwelling.

Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest. Veel van deze zielen zijn volgelingen van Mijn Zoon en zijn trouw aan Zijn Kerk. Zij zullen zich tegen Mijn Zoon keren door nieuwe wetten te accepteren, die niet van Mijn Zoon zijn, en die zij als een nieuwe religie gedwongen zullen moeten slikken. Die nieuwe religie werd gedurende vele jaren zorgvuldig gepland. Deze volgt satanische rituelen, maar velen zullen dat niet beseffen. Wanneer jullie deze rituelen omhelzen, zullen jullie Satan macht geven. Zodra jullie hem deze macht geven, zullen jullie veel gebed nodig hebben, want hij zal jullie zowel naar lichaam als naar ziel verslinden.

Mijn kinderen, Ik kom nu door straffen op aarde tussenbeide. De arme zielen die hun leven verliezen door deze kastijdingen, helpen om diegenen van jullie te redden die voor Mij verloren zijn.

 Wanneer jullie je angstig voelen door de verdorvenheid van Satan en zijn invloed in jullie leven, denk er dan aan dat Ik zijn vertegenwoordigers op aarde zal vernietigen. Ik zal jullie lijden verkorten omdat Ik zielen wens te redden. Als Ik dit kwaad laat voortduren, zou Ik al die zielen van wie de namen in het Boek des Levens staan, niet kunnen behouden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie