Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

Ontvangen op zondag 4 augustus 2013

23.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

De dag is daar dat jullie allen jullie huizen en jullie routine van gebeden moeten voorbereiden, en dat allen die Mij volgen bereid moeten zijn om offers te brengen om Mij te helpen overal de ogen van Gods kinderen te openen voor deze verdorvenheid, die de wereld op zijn kop zal zetten.

Net zoals elke ware profeet veracht en als hinderlijk beschouwd wordt, zullen ook jullie, Mijn lieve volgelingen, als een lastpost gezien worden wanneer jullie de waarheid aan het licht brengen. Verwacht spot, hoon en verachting bij elke hoek die jullie omdraaien. De mensen die jullie omringen, zullen jullie pesten, jullie bekritiseren en aanmerkingen maken, zelfs wanneer jullie niet eens met hen over Mijn Woord spreken.

Elke gevallen engel en demon, die op dit moment de aarde infiltreren, zal middels zwakke zielen onmiddellijk naar jullie toe getrokken worden om jullie van dit werk af te houden.

Aanvaard dit leed in Mijn naam want wanneer jullie dat doen, geven jullie God grote eer en het is één van de grootste geschenken die jullie Mij kunnen geven. Ik gebruik deze beproevingen van jullie dan om Satan te verslaan door zielen op te eisen, die bestemd zijn de zijnen te worden.

Zeer weinigen begrijpen de goddelijke wetten van de Hemel en de rol van het kruis in jullie leven. Op een dag zullen al Gods kinderen begrijpen waarom deze wrede handelwijze doorstaan moet worden. Ga door met de taak om de waarheid te verspreiden, negeer de haat die jullie zullen ervaren en aanvaard de richtlijnen, van diegenen die Mij ontkennen, niet – nooit!

Jullie opmars naar het Paradijs zal moeilijk zijn. Maar met slechts een kleine strijdmacht kunnen jullie de gestrengheid van de bestraffingen, die door de Antichrist over de wereld uitgedeeld zullen worden, verijdelen. Het is jullie taak om anderen te waarschuwen voor de gevaren om de wetten van Satan, als vervanging voor de wetten van God, aan te nemen.

Enkel op bevel van Mijn Vader kan Ik diegenen met Mij meenemen, van wie de namen in het Boek des Levens staan, maar die de Valse Profeet hun trouw zullen schenken en met een volgzame aanvaarding zullen vallen voor de aantrekkelijke houding van de Antichrist.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie