Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

Ontvangen op vrijdag 9 augustus 2013

16.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te bevrijden uit hun slavernij aan de zonde. De zonde werd in het leven geroepen toen Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Door zijn verdorven jaloersheid verleidde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.

Mijn dood gaf al Gods kinderen het geschenk van redding. Zoveel mensen in de wereld – van alle geloofsovertuigingen, waaronder diegenen die niet in God geloven of diegenen die God loochenen en bedrieglijke afgoden boven Hem plaatsen – en aan allen wordt het geschenk van redding aangeboden. Niet allen zullen dit geschenk aanvaarden. Ik kom tot elk van jullie als een Redder. Ik zal voor jullie komen staan om jullie, voorafgaand aan de laatste dag, de waarheid aan te tonen. Ik zal komen om het geschenk van eeuwig leven aan te bieden, zelfs aan diegenen die in de ogen van God zwaar gezondigd hebben.

De roem voor God is de door jullie te volgen weg, en om dit geschenk te ontvangen, is het aannemen van Mijn barmhartigheid, het enige wat jullie hoeven te doen. God is almachtig, indrukwekkend en in elk opzicht volmaakt. Hij wordt door al de engelen en heiligen in de Hemel zeer bemind. Hij wordt door veel zielen, die vandaag de dag in de wereld leven, zeer bemind. Allen zullen Zijn grote glorie aanschouwen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

God heeft de mens niet nodig. Het is enkel vanwege Zijn liefde voor de mens dat Hij Mij, Zijn geliefde Zoon, nogmaals zendt om hen het eeuwig leven te brengen, dat Hij beloofd heeft. Dat is de reden waarom Hij geduldig is. Dat is de reden waarom Hij een oogje dichtknijpt voor de zonde, in de hoop dat Zijn kinderen zich tot Hem zullen wenden en Zijn liefde aanvaarden.

De liefde is machtig wanneer deze zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal deze gemakkelijk in de liefde van God getrokken worden. Zielen die gelouterd moeten worden, zullen de liefde van God aanvaarden, als zij het lijden aanvaarden dat nodig is om hen weer ongeschonden te maken. Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent en in nederige dienstbaarheid voor Hem buigt.

De dag waarop aan jullie allen de weg naar redding getoond zal worden, is dichtbij. Iedere zondaar zal de kans krijgen om de hand naar God uit te steken. Diegenen die dat doen, zullen met Mijn barmhartigheid overstelpt worden.

Jullie Jezus 

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie