Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Ontvangen op dinsdag 6 augustus 2013

19.37 u

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk. Denk eraan, deze missie zal door de ernst ervan, meer dan enig andere missie aangevallen worden. De hoon, de spot en de kritiek zullen helemaal tot op de laatste dag, wanneer jij de laatste boodschap ontvangt, aanhouden.

Het plan om deze boodschappen in diskrediet te brengen, zal verscherpen en de haat zal toenemen, wees dus a.u.b. voorbereid! Deze boodschappen kunnen noch door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld is op dit moment overal te vinden, en diegenen die Zijn Woord in deze tijd verkondigen, zullen lijden.

De waarheid werd altijd al verworpen, vanaf dat God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor het heidendom. Het heidendom is het tegendeel van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen diegenen teisteren, die van Hem houden.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden, doorheen zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich trachten te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten zij zeer voorzichtig zijn. God wil dat al Zijn kinderen van elkaar houden, ongeacht ras, geloofsovertuiging of natie. Wat Hij niet zal toestaan, is dat de Christenen heidenen omhelzen binnen hun eigen Kerk. Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitwissen. Het is beledigend voor God, om de waarheid – het Woord van God – aan te nemen en er ruimte voor te laten dat leugens deze bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omhelzen van het heidendom, aangezien dat tot een totale vernietiging leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelieten, weggevaagd worden, waarbij weinig barmhartigheid betoond wordt.

Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt! Jullie mogen nooit het groot offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie redding te bezorgen. De dag dat jullie de praktijken van andere kerken, die niet van God zijn, accepteren of wanneer jullie voor heidenen ontzag tonen, is de dag dat jullie de waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie Kerken jullie niet zullen dwingen om af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie