Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd

Ontvangen op donderdag 1 augustus 2013

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe hunker Ik ernaar om jullie allen, lieve volgelingen van Mij, te omhelzen en in Mijn toevluchtsoord van vrede en veiligheid op te nemen. Hoe wou Ik dat Ik jullie allemaal kon opnemen en verbergen voor de goddeloosheid die tegen alle Christenen beraamd wordt.

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd, en is als een onzichtbaar net dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat maar zeer weinigen de mate van de ermee gepaard gaande geraffineerdheid werkelijk bevatten. Maar wees gewaarschuwd, dit plan – waarvan de details aan de wereld gegeven zullen worden door diegenen die zeggen dat zij Mijn Kerken op aarde vertegenwoordigen – zal jullie voorgelegd worden en er zal van jullie verwacht worden dat jullie het aanvaarden. Vervolgens zal er van jullie verlangd worden het te verteren en er zal jullie geen keus gelaten worden. Wat er jullie, achter al die verminking, gevraagd zal worden te doen, is Mij, Jezus Christus, te verloochenen.

Ik waarschuw de wereld dat wanneer jullie trachten Mijn Goddelijkheid te verwerpen – jullie en allen die bij dit sluw complot betrokken zijn - jullie als vijand van God opgetekend zullen worden. Wanneer jullie aan de kant van de godslasterlijke wetten gaan staan, zullen jullie je schuldig maken aan zonde tegen God.

Ik zal jullie blijven waarschuwen om jullie ogen te openen voor de waarheid, maar Ik kan jullie niet dwingen om Mij trouw te blijven. Ik kan jullie niet dwingen om van Mij te houden. Het is jullie eigen vrije wil, maar als jullie je omkeren en Mij vragen om jullie de weg te wijzen, zal Ik jullie ogen voor de waarheid openen. Wanneer jullie de waarheid aannemen, zal Ik jullie redden.

Mijn arme volgelingen, weet dat terwijl de wereld zich tegen God zal keren, de Almacht van Mijn Vader zal ingrijpen en Zijn vijanden één voor één zal vernietigen.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie