Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

Ontvangen op zaterdag 17 augustus 2013

16.45 u

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Zoveel dierbare dienaren van Mijn Zoon, wier enige verlangen het is om God te dienen en zielen op het rechte pad naar redding te brengen, gaan met zo’n omvangrijke beproevingen geconfronteerd worden, dat velen uit angst afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de waarheid en zullen de grote veranderingen in de Kerk accepteren en deze toejuichen, in de verkeerde overtuiging dat zij voor het welzijn van allen dienen. Diegenen die de misleiding, die de Katholieken voorgehouden zal worden, zullen herkennen, zullen vluchten. Zo bang voor hun lot, dat zij de Kerk verlaten omdat zij te zwak zullen zijn om tegen dergelijke verdorvenheid op te staan.

Die priesters, die zullen weigeren om de valse leer te aanvaarden, zullen van ketterij beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden voor het niet gehoorzamen aan diegenen, aan wie zij verantwoording schuldig zijn. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen gemarteld worden. Dan zullen er nog diegenen zijn die de Kerk – de Kerk die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven werd – in het geheim zullen aanvoeren.

Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen door het restleger van Mijn Zoon gevolgd worden, dat tot op de laatste dag verwoed aan Zijn Leer en Sacramenten trouw zal blijven.

Jullie moeten beseffen dat als jullie enige twijfel koesteren over de geldigheid van deze waarschuwing, dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, gebruikt zal worden om de ware bedoeling te verbergen van die krachten, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde binnengedrongen zijn. Ik zal als boegbeeld van de Kerk gebruikt worden om de mensen af te leiden van de ware bedoelingen van deze verdorven groepering. Om Gods kinderen ervan te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremonieën in het leven roepen waarvan zij zullen zeggen dat deze Mij eer bewijzen. Zij zullen gebruik maken van de profetieën te Fatima om Mijn beeld te ontheiligen door de wereld een grote misleiding voor te houden. Zij zullen Mij gebruiken om de Kerk van Mijn Zoon te bezoedelen en alles wat zij zullen doen, zal  omgekeerd gebeuren, in overeenstemming met de eisen van de Boze.

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder van God eren, zullen veel Katholieken tot een vals gevoel van veiligheid gebracht worden. Dat zal ertoe leiden dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben bij het aanschouwen van de vreemde, nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk vergeten zal zijn. Wat bezorgt dit Mij veel verdriet! Mijn beeld zal opzettelijk gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht Mij. Hij vreest Mij ook. Om Mijn Zoon te kwetsen, door middel van die zielen die hij beïnvloedt, zal hij erg zijn best doen om Mijn beeld door veel geheime rituelen en zwarte missen te bezoedelen. Mijn beeld zal opgesmukt worden met satanische symbolen en Ik zal op veel plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroeperingen, die er de controle verworven hebben.

Bid, bid, bid, kinderen, elke dag, om de kracht om deze verdorvenheid met moed het hoofd te bieden! Vrees dit niet! Erken dat het leger van Satan nu veel naties controleert, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat aannemen, kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden, die jullie nodig hebben. Wanneer jullie, door de kruistochtgebeden, om deze genaden vragen, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid in te perken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie