Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

Ontvangen op woensdag 14 augustus 2013

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. Weet dat diegenen die hij inneemt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven. Integendeel, zij zullen erg aantrekkelijk, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend zijn wanneer zij hun zondige wegen aan jullie kenbaar maken, waardoor jullie hun misleiding zullen aanvaarden.

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer betonen en die slaafs zijn instructies opvolgen, zullen jullie door hun heilige gedrag enorm in verwarring brengen. Zij zullen velen van jullie voor hun handelwijze weten te winnen omdat het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en schijnbaar heilige daad een belediging zal camoufleren voor de altaren, die ontworpen zijn om Mijn naam te eren. Jullie moeten weten dat zij, wanneer zij het Beest huldigen, wat heilige handelingen zullen lijken te zijn, in jullie bijzijn zullen opvoeren, maar deze zullen achterstevoren gebeuren. Hun bedoelingen zullen allerheiligst en respectvol lijken, maar laat jullie niet misleiden!

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen. Diegenen die van Mij houden, zullen naar haar toe gaan. Zij mogen nooit accepteren dat Mijn Moeder aan het hof van de vijanden van Mijn Kerk bevolen kan worden.

De andere tekenen waarvan aan de wereld gevraagd zal worden om deze te aanvaarden, en die de Heilige Drie-eenheid, Mijn Moeder en al de heiligen schijnen te eren, zullen goed lijken. Maar deze zullen altijd op een ongebruikelijke manier door de vijanden aan jullie getoond worden. Weet dat wanneer het onverwachte voorgesteld wordt, dit een groot teken van het Beest is, dat de wereld zal wijsmaken dat hij en zijn trawanten heiligen zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie