Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Ontvangen op zaterdag 17 augustus 2013

11.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Diegenen die hun leven doorbrengen met slaafs de slang te dienen, weten ook dat Ik het ben die spreekt. En dus neemt de strijd, om Mijn Heilige Wil te doen aan de ene kant, en het verlangen om Mij te bestrijden bij de vijanden van God, een aanvang.

Diegenen die plannen om de mensheid leed toe te brengen, in het kader van een verbond met het Beest, zullen ervoor oppassen dat men hen deze boodschappen niet openlijk ziet hekelen, want door dat te doen, zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. Zij zullen in plaats daarvan op andere manieren haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn Kerk. Zij zullen het hart van diegenen die van Mij houden, opzetten tegen hun medechristenen. Zij zullen eerder heidenen, new age-heksen, en aanbidders van het Beest omhelzen, dan Christenen die bezwaar maken tegen de walgelijke, heidense rituelen die in de Katholieke Kerken, en weldra ook in andere Christelijke Kerken, uitgevoerd zullen worden.

Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Denk a.u.b. niet dat de huidige Heilige Missen of Sacramenten reeds veranderd zijn, al zullen deze echter spoedig veranderen. Zodra dat gebeurt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

De afgelopen paar jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat ze geen bekrompen mentaliteit heeft. Deze aankondiging zal overal ter wereld gevierd worden en de media zullen over dit grote nieuws op hun voorpagina verslag uitbrengen, terwijl ze voorheen de Katholieke Kerk met afkeer bekeken.

Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën, waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dit is de verwoesting waarover tot de profeet Daniël gesproken werd. Dit is op veel plaatsen het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen om plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen.

Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt. Tot die Christenen, die geloven dat deze gruwel enkel in de Katholieke Kerk te zien zal zijn: weet toch dat het alle Christelijke Kerken zal raken, tot zij alle vermeldingen en tekenen van Mij uitbannen. Na verloop van tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn naam.

Jullie zullen erdoor geschokt zijn hoe snel de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afglijden tot een goddeloze cultus. Ze zullen tot het uiterste gaan om diegenen te straffen die hun door de mens gemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie zullen trotseren.

Christenen en Joden zullen het voornaamste mikpunt van haat zijn, en zij zullen vanwege hun godsdienst vervolgd worden.

In plaats van bevreesd te zijn, roep Ik jullie op bereid te zijn om voor Mijn naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat word! Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze tijden die in het verschiet liggen, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan dat van diegenen die voor jullie kwamen!

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie