Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

Ontvangen op dinsdag 13 augustus 2013

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden.

Er zullen veel evenementen gehouden worden in de kerken, die bedoeld zijn om Mij eer te bewijzen, maar die Mijn naam zullen beledigen. Ze zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken. Al deze dingen gaan komen en wat diegenen betreft, die van Mij houden: zij zullen huilen van groot verdriet. Hoe zullen deze arme zielen lijden aangezien zij tegen dergelijke godslasteringen strijd zullen moeten leveren. De ketterijen die hen door de strot geduwd worden, zullen met zich meebrengen dat aan dergelijke zielen weinig respect betoond zal worden tijdens de vele praktijken en ceremonieën, die God beledigen. Er zal gezang en gelach zijn, luide stemmen en de voordracht van verhalen, die niets met Mij van doen hebben. Toch zullen al deze verachtelijke handelingen in Mijn kerken en voor Mijn aangezicht bedreven worden.

Mijn dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal tot aan de uiteinden der aarde gaan om iedere zondaar te redden. Maar zielen zullen zo aangetast raken, dat ongeacht wat Ik voor hen doe, zij nooit Mijn barmhartigheid zullen aannemen, zelfs niet op het randje van de dood, ook al zullen zij weten dat hen de hel te wachten staat.

Dus moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren zullen gaan en dat hun verdorvenheid zo in hun ziel is ingeworteld, dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het Beest.

Wat Ik jullie moet vertellen, is dit. Laat niet toe dat diegenen die door de Boze aangetast zijn, jullie door hun leugens van Mij weghalen. Wanneer jullie leugens aannemen, die jullie opgelegd worden door diegenen die Mij niet eren, zullen jullie je geloof verzwakken – zelfs al is het er maar eentje, dat maar in één aspect op Mijn Leer betrekking heeft. Als jullie aan ook maar één eis toegeven – bedoeld om jullie interpretatie van wat Ik jullie gezegd heb, te veranderen – zal dat betekenen dat jullie de Boze in staat zullen stellen om jullie met nog meer kracht te verleiden om jullie van Mij af te keren.

Bedek jullie ogen met jullie handen wanneer de godslasteringen uit de muil van het Beest stromen! Accepteer helemaal niets dat Mijn Sacramenten of Mijn Leer zal verraden! Draai de andere kant op en volg Mij want wanneer al deze dingen geschieden, zal er maar één weg zijn die jullie kunnen bewandelen! Dat is Mijn weg – de weg van de waarheid. Alleen de volle waarheid is aanvaardbaar. Een halve waarheid leidt ertoe dat het uitgroeit tot een leugen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie