Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

Ontvangen op donderdag 15 augustus 2013

21.57 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid.

Het moment waarop in veel landen tegelijkertijd oorlogen zullen uitbreken, is zeer nabij. Wanneer jullie van al deze oorlogen horen en de pure wreedheid aanschouwen van die onderdrukkers, die allen onlosmakelijk verbonden zijn en die deze oorlogen veroorzaken, zullen jullie weten dat het moment van Mijn Tweede Komst nabij is.

Er zullen er meer van jullie de waarheid, vervat in het Boek van Johannes – de Openbaring – erkennen naarmate deze nu aan jullie geopenbaard wordt. Wees niet bang want al deze dingen moeten geschieden! Velen, die deze boodschappen niet aannemen, begaan een grote vergissing want het Boek der Waarheid bestaat gewoon uit de details en de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring. Ik, het Lam Gods, Ben de enige autoriteit – enkel Ik heb van Mijn Vader de toestemming – om de zegels, die daarin vervat liggen, te openen.

Als jullie niet in het Boek der Waarheid geloven, dan geloven jullie niet in het Boek der Openbaring. Wees gewaarschuwd! Diegenen die het Boek der Openbaring verwerpen, laten Mijn barmhartigheid varen. Maar de waarheid zal hun tijdens Mijn grote Waarschuwing door een goddelijk ingrijpen getoond worden, want anders zouden velen Mij nooit kennen of zich bewust zijn van de grootse barmhartigheid die Ik de wereld breng. Jullie mogen nooit iets toevoegen aan het Boek der Openbaring, het proberen te interpreteren of er iets uithalen om het aan jullie eigen verlangens aan te passen, want daarvoor zullen jullie lijden. Wanneer jullie deze dingen doen, vervalsen jullie het Woord van God. Dit Boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7de boodschapper gestuurd om de waarheid te onthullen. Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen er alleen voor staan, in de onwetendheid over de vreselijke misleiding die diegenen zal treffen, die het Woord van God verwerpen.

Veel, veel veranderingen, die geen mens zullen ontgaan, zullen nu in de wereld plaatsgrijpen. Religies zullen uitgroeien tot nonsens omdat miljoenen een heidens geloof zullen aannemen, waarvan hun verteld zal worden dat het erin bestaat God te eren. Nederigheid en liefde voor de armen zullen, zo zal jullie verteld worden, de redenen zijn waarom de vernieuwde en verlichte Kerk een nieuw begin zal inluiden. Zoals lammeren naar de slachtbank zullen jullie naar de vuurpoel gevoerd worden. Zodra jullie je de verschrikkelijke gruwel realiseren waarin jullie meegesleept worden, kan het te laat zijn. Wanneer jullie het Beest eer bewijzen, zal het jullie aantasten en velen zullen na verloop van tijd slaven worden.

Grote veranderingen in de politieke en mediasystemen in de wereld zullen tot een grote verdeeldheid leiden. Diegenen die God trouw zijn in alles wat door Mij, Jezus Christus, aan de wereld gegeven werd, zullen leven. Diegenen die Mij afwijzen, zullen geen leven hebben, want zij zullen niet meer in staat zijn om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart zal, hoewel het hierdoor doormidden gesneden zal worden, verhard raken en Mijn gerechtigheid zal de overhand krijgen.

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven omdat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde enkel diegenen zal verwelkomen die Mijn barmhartigheid aannamen. Velen zullen zeggen: “God is barmhartig. Hij zou nooit een dergelijke wreedheid tentoonspreiden.” Mijn antwoord is dit. De aarde, zoals jullie die kennen, zal niet meer bestaan. In plaats daarvan zal een nieuwe, herstelde aarde tevoorschijn komen – veel groter, grootser dan voorheen – waarop twaalf volkeren zullen wonen, zij aan zij, in liefdevolle harmonie. Enkel diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn hand aannemen wanneer Ik hen bij de Waarschuwing de waarheid aantoon, zullen de poorten binnengaan. Daarna zal Ik deze sluiten. Geen enkel ander mens zal dan nog binnengaan, want Mijn oordeel zal uitgebracht zijn. Alle smart zal vergeten zijn en de goddelozen zullen in de hel geworpen worden, waar zij in eeuwigheid zullen lijden. De mens mag Mijn grote liefde, barmhartigheid en mededogen nooit onderschatten. Maar hij zou ook Mijn straf moeten vrezen, want wanneer op de Grote Dag van de Heer de laatste bazuin klinkt, zal het definitief zijn.

En dan zal alles voorbij zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie