Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

Ontvangen op woensdag 21 augustus 2013

18.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert. Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd door de loutering die op deze aarde nodig is.

Terwijl de aarde gezuiverd zal worden, zullen de zielen van elke geloofsovertuiging in een vernieuwing van de geest ondergedompeld worden, en velen zullen een vreselijke geestelijke strijd doormaken. Zij zullen niet begrijpen wat zij doorstaan, maar Ik zal dat door mijn barmhartigheid toelaten. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en het eeuwig leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, moeten zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op aarde plaatsvinden, zowel voor diegenen die de vervolging van de Antichrist zullen doormaken als voor diegenen die de overgang naar het Nieuw Paradijs zullen meemaken. Terzelfder tijd zal de aarde beginnen met haar eigen zuivering, en alle kwaad zal stap voor stap uitgeroeid worden.

 Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn geduld niet verloren heeft en Zijn kinderen niet straft naar de ernst van hun zonden! Wees bovendien dankbaar dat Hij zich nu niet gewoon afwendt en alleen maar die zielen, die oprecht van Hem houden, wegneemt van deze aarde, die Hem door de ongerechtigheid ervan doet walgen.

Mijn Vader volhardt omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn, en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan ingenomen worden. Lucifer was zo jaloers dat, wanneer Mijn Vader de mens naar Zijn beeld schiep, hij zwoer om tot op de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.

Mijn Vader zal ingrijpen, uit liefde, om de sterkte van Satan krachteloos te maken. Elke aanslag van Satans versie van de drie-ene God, bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en de geest van het kwaad, zal gedwarsboomd worden. Deze strijd zal smerig zijn, oneerlijk tegenover veel zielen, die te zwak zullen zijn om zich uit de greep van het kwaad los te worstelen, maar deze zal door de Almachtige God gewonnen worden.

Jullie, jullie allemaal, moeten jullie tot Mijn Vader wenden en Hem smeken om jullie ziel te behouden en jullie ervoor te behoeden om het Beest op de weg naar het verderf te volgen.

Jullie Jezus

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie