Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

Ontvangen op zondag 18 augustus 2013

17.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Onder het mom van een vernieuwing en verjonging van de Katholieke Kerk zullen al de geestelijken, binnen deze Kerk, op retraites gestuurd worden om hen aan te moedigen het nieuwe apostolaat te aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid raken en er zal aan velen verteld worden dat het doel ervan is om in naam van de rechtvaardigheid iedereen in de wereld te verenigen. Deze nieuwe missie zal, zo zal hen verteld worden, de armen van de wereld omhelzen en ernaar streven om eenheid tot stand te brengen. Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven. Er zal hen niet gevraagd worden om hun vertrouwen in Mij of Mijn heilig Woord te stellen. Zij zullen in plaats daarvan trouw zweren aan de nieuwe zelfverklaarde leiders, die de Stoel van Petrus overgenomen hebben.

Wees er maar zeker van dat aan diegenen, die met het geschenk van een geestelijke wijding begiftigd werden, gevraagd zal worden om deel te nemen aan een leugen, waarin Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, ook al zal dat wel het geval lijken te zijn. Geld zal een drijfkracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal opgericht worden om het zoeken naar fondsen te controleren, om ervoor te zorgen dat de armen van de wereld er baat bij vinden.

Wanneer jullie je geestelijke wijding op om het even welke manier wijzigen en bovendien jullie leven verpanden aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Er zal op toegezien worden dat alles eenvoudig gehouden wordt in de ogen van God. Het plan zal erin bestaan om die gewijde dienaren van Mij ervan te overtuigen om gewillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en een seculiere wereld zal koppelen aan de Kerk, die door Mij, Jezus Christus, opgericht werd.

Dit is hoe Ik beledigd zal worden. Elke inspanning om het secularisme te omhelzen, zal door niet-gelovigen toegejuicht worden en het zal als een goede zaak voor de nieuwe, zogenaamde moderne maatschappij van vandaag gezien worden.

Het zal de Christenen weldra vreemd toeschijnen wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels van zich afschudden en hun bezwaren laten varen aangezien zij in de grote misleiding zullen trappen. Aan de kern van dit plan, om de Kerk radicaal te veranderen, ligt een haat voor Mij en voor alles wat Ik Mijn Kerk schonk. Jullie moeten in de komende dagen alles in vraag stellen. Eis antwoorden wanneer ze Mijn onderrichtingen veranderen en deze verdraaien om heidenen tevreden te stellen! Geen enkele door Mij aangestelde leerling zou ooit de autoriteit gegeven worden om dit te doen, want dat staat gelijk aan godslastering.

Wee diegenen die toelaten dat Mijn heilig Woord vervalst wordt en die toestaan dat er ruimte gelaten wordt om respect te tonen voor diegenen die Mij loochenen!

Jullie Jezus 

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie