Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Ontvangen op dinsdag 6 augustus 2013

19.37 u

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk. Denk eraan, deze missie zal door de ernst ervan, meer dan enig andere missie aangevallen worden. De hoon, de spot en de kritiek zullen helemaal tot op de laatste dag, wanneer jij de laatste boodschap ontvangt, aanhouden.

Het plan om deze boodschappen in diskrediet te brengen, zal verscherpen en de haat zal toenemen, wees dus a.u.b. voorbereid! Deze boodschappen kunnen noch door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld is op dit moment overal te vinden, en diegenen die Zijn Woord in deze tijd verkondigen, zullen lijden.

De waarheid werd altijd al verworpen, vanaf dat God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor het heidendom. Het heidendom is het tegendeel van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen diegenen teisteren, die van Hem houden.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden, doorheen zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich trachten te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten zij zeer voorzichtig zijn. God wil dat al Zijn kinderen van elkaar houden, ongeacht ras, geloofsovertuiging of natie. Wat Hij niet zal toestaan, is dat de Christenen heidenen omhelzen binnen hun eigen Kerk. Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitwissen. Het is beledigend voor God, om de waarheid – het Woord van God – aan te nemen en er ruimte voor te laten dat leugens deze bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omhelzen van het heidendom, aangezien dat tot een totale vernietiging leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelieten, weggevaagd worden, waarbij weinig barmhartigheid betoond wordt.

Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt! Jullie mogen nooit het groot offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie redding te bezorgen. De dag dat jullie de praktijken van andere kerken, die niet van God zijn, accepteren of wanneer jullie voor heidenen ontzag tonen, is de dag dat jullie de waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie Kerken jullie niet zullen dwingen om af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie