Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

Ontvangen op maandag 22 juli 2013

19.09 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en Ik zal Mij weldra aan jullie bekend maken. Wanneer dat gebeurt, tijdens een bovennatuurlijke gebeurtenis die overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren zal worden, zullen jullie de waarheid kennen.

Jullie nemen Mijn oproep tot jullie nu misschien niet aan. Jullie verwelkomen Mij wellicht niet in jullie dagdagelijkse leven, maar wanneer jullie Mijn liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. Het moment van de Tweede Komst is dichtbij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om vrede te brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs inluid, zal jullie overstelpen met een vreugde die jullie nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven brengen, dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, zodra jullie er een glimp van opvangen, alles zal zijn wat jullie verlangen.

De Tweede Komst moet niet gevreesd worden want het zal de meest indrukwekkende, vreugdevolle gebeurtenis zijn. Dat is Mijn belofte. Jullie hoeven nooit bezorgd te zijn of het gevoel te hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd, die jullie in de wereld vanzelfsprekend vinden, jullie ontzegd wordt – omdat het leven dan pas zal beginnen. Ditmaal zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid bestaan. Enkel de liefde zal gedijen, en daarmee een leven vol luister, waarin jullie in grote eenheid, in liefde en vrede zullen leven met jullie geliefden.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te bereiden – zodat de wereld in een oogwenk voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, waar jullie een volmaakt lichaam en een vlekkeloze ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Als jullie verontrust of angstig zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst! Wanneer de aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd wordt, zal Ik staan te wachten om jullie te begroeten. Ik zal altijd van jullie houden want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam overleverde, toen Ik hen Mij liet kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou jullie niets in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

Ik wacht op jullie oproep!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn

woensdag 10 juli 2013

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen.

Boodschap: God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

woensdag 10 juli 2013

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan.

Boodschap: De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven

maandag 8 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er voor de zondaars weinig hoop bestaat, denk er dan a.u.b. aan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is.

Boodschap: Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik

zondag 7 juli 2013

Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? 

Boodschap: De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God

vrijdag 5 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie die Mij het grootste leed berokkent, en dat is de bedrieglijke religie die het Beest aanbidt.

Boodschap: God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt

donderdag 4 juli 2013

Mijn liefste dochter, het moment is voor Mij aangebroken om in de wereld gedwongen in te grijpen, in een tijd van grote zonde tegen Mij.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen

woensdag 3 juli 2013

Mijn lief kind, wanneer je door deze missie in de woestijn geworpen en geïsoleerd wordt, is het belangrijk om de reden daarvan te weten.

Boodschap: Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn

woensdag 3 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb Ik jouw tijd gemist en wat verheug Ik Mij dat de geestelijke duisternis, die jou dagenlang overdekt heeft, nu opgetrokken is.

Boodschap: Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

woensdag 3 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden

maandag 1 juli 2013

Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie