Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God

Ontvangen op vrijdag 5 juli 2013

14.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie die Mij het grootste leed berokkent, en dat is de bedrieglijke religie die het Beest aanbidt. De ene-wereldorde is de grootste bespotting jegens de Ware Drie-ene God, en diegenen die tot het huis van Satan behoren, hebben zoveel gebed nodig. Zij worden misleid te geloven dat er een andere God is, die van hen houdt. Er wordt hen verteld dat de Allerheiligste Drie-eenheid een onwaarheid is en dat Mijn geliefde Vader slecht is. Zij nemen niet aan dat Hij hen schiep, en hun hoofd is met zoveel leugens gevuld dat zij hun geest nooit zullen openstellen voor de waarheid. Vanwege hun devotie voor het occulte raken zij verwikkeld in satanische krachten die hun ziel, die niet enkel tegen God maar ook tegen al Gods kinderen vervuld is van haat, verslonden hebben.

Zij houden enkel van zichzelf en hun begeerte naar genoegens vervult hen met een onverzadigbaar verlangen naar meer. Geen enkele hoeveelheid wereldse genoegens zal hen bevredigen, wat de reden is waarom zij dan andere obsceniteiten verlangen. Zij scheppen genoegen in het nemen van leven en zij hebben geen enkele wroeging in hun ziel over de brutale moorden waaraan zij zich schuldig maken. Hun invloed verspreid zich over de aarde in elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de rijken, bedrijfsleiders, regeringen, leden van de koninklijke families, organisaties waaronder de media en de misdaadbestrijding, de rechterlijke macht en de Kerk.

Onderschat a.u.b. hun macht niet! Hoewel zij klein in aantal zijn en niet in alle lagen van jullie gemeenschappen doordringen, zullen zij toch vreselijke schade aanrichten. Zij hebben niet alleen hun ziel aan de duivel verkocht, maar zij zullen ook samen met het Beest en zijn demonen andere onschuldige zielen in de afgrond sleuren.

Ik geef al diegenen, die van Mij houden, de genaden om deze sinistere en machtige groepering, die Mij elke seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (112) ‘Om de genade van redding’

Liefste Jezus,
ik aanroep U om de ziel van diegenen,
die door Satan verpest zijn,
te bekleden met Uw bijzondere genade van redding.
 
Bevrijd hun arme ziel van de verdorven gevangenschap,
waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.

Deze arme zielen zullen de eersten zijn om zelf aanspraak te maken op het Beest en zij zullen plat op hun gezicht vallen om de Antichrist te aanbidden. Jullie moeten intens bidden, jullie allemaal, opdat de macht die Satan over hen heeft, gebroken kan worden en opdat hun hart zich zal openstellen voor Mijn grote barmhartigheid.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie