Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

Ontvangen op donderdag 25 juli 2013

18.52 u

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is Jezus. Het Mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van Mijn Zoon wordt weggekaapt en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze troosteloosheid zal het hart van diegenen, die de Leer van Mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Dezen, die nergens nog terecht zullen kunnen, zullen merken dat zij uit de gebouwen verdreven worden, die tot nu toe de Heilige Eucharistie herbergden. Maar terwijl zij buiten gegooid zullen worden, waarbij hen weinig barmhartigheid betoond wordt, zullen zij met de Heilige Geest vervuld worden. Dit wil zeggen dat zij geleid zullen worden en verwoed het restleger zullen aanvoeren, dat opgebouwd is uit diegenen die God trouw zijn.

Anderen, blind voor de waarheid, zullen in verwarring de Valse Profeet volgen. Hun hart zal misleid worden en weldra, wanneer te zien zal zijn dat de Valse Profeet de dood nabij is, zullen zij het uitsnikken. Maar dan, net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan. Ze zullen zeggen dat hij met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel gezegend is en ze zullen plat op hun gezicht in aanbidding voor hem neervallen. Hij zal geliefd zijn en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.

Al vlug zal de Antichrist verschijnen, en zijn opgang naar roem zal in Jeruzalem beginnen. Zodra hij in het openbaar verschijnt, zal alles in de Kerk van Mijn Zoon snel veranderen. De nieuwe regels zullen ingevoerd worden. Nieuwe relikwieën, veranderingen in de gewaden die door priesters gedragen worden en veel nieuwe voorschriften zullen opgelegd worden. Aanvankelijk zullen de mensen zeggen dat al deze veranderingen voortvloeien uit de noodzaak nederig te zijn. En terwijl deze gruwelen de Christelijke Kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze satanische rituelen en jullie zullen als een ketter – een onruststoker – beschouwd worden!

Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd worden als zij zich niet aan de nieuwe regels houden of de Valse Profeet niet aanbidden. In dit stadium moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gecreëerd zullen worden zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in alle rust kunnen aanbidden. Priesters moeten de Sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.

Jullie mogen nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. Diegenen die dat doen, zullen hun ziel aan de Boze verliezen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie