Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

Ontvangen op woensdag 31 juli 2013

18.56 u

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken. Bijgevolg vermengt hij waarheid met leugens om verwarring te scheppen. Dit is zijn favoriete manier om zielen te misleiden. Hij zou nooit de waarheid willen vertellen, door toe te laten dat anderen zien hoe hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen zijn arrogantie en zijn haat voor Mij er altijd doorsijpelen. Diegenen, wier ogen open zijn, zullen de beledigingen, die Mij in het gezicht en voor Mijn altaren geworpen worden, onmiddellijk herkennen.

Denk eraan dat Satan trots, arrogant, opschepperig en zeer, zeer sluw is. Wanneer hij in zielen aanwezig is, heeft hij een zelfvertrouwen dat voortkomt uit hoogmoed en arrogantie, en verkeert hij in de overtuiging dat hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven, die God beledigen, maar enkel diegenen die weten waarnaar zij moeten kijken, zullen deze zien. Diegenen die Satan vereren, en die veel van hun tijd doorbrengen in groeperingen die rituelen organiseren om hem te huldigen, zullen verrukt zijn deze tekens te zien. Allen die hun ziel aan Satan verkocht hebben, zullen door middel van dergelijke tekens communiceren, als een arrogant en opstandig gebaar dat tegen Mij, Jezus Christus, gericht is.

Diegenen die jullie in Mijn naam misleiden, zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om nieuwe praktijken goed te keuren, die op twee dingen neerkomen. Het eerste is om Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie uit te wissen. Het tweede is om de zonde te vergoelijken, door mensen aan te zetten begrip te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven.

Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de waarheid voorgesteld worden. Wanneer de nieuwe ene-wereldreligie geïntroduceerd wordt, zal Mijn Kerk op aarde – de ware Kerk – onderduiken om Mij eer te bewijzen.

Ik Ben het doelwit van het Beest. Ik Ben het die hij wil kwetsen. Hij weet dat hij Mij niet kan vernietigen, dus zal hij in plaats daarvan proberen om het menselijk ras, dat hij elke seconde vervloekt, te vernietigen. Zijn dienaren zullen het niet alleen maar houden bij het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de tabernakels van de wereld. Zij zullen er geen genoegen mee nemen om enkel de Sacramenten te vernietigen, zodat zij tegen Mij kunnen lasteren. Zij zullen pas tevreden zijn wanneer zij, door de allergrootste godslastering in het leven te roepen, zielen stelen. Dat zal gebeuren wanneer zij Mijn Eerste Komst herscheppen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper gezonden werd. Die man, die zal zeggen dat hij de profeet van de Heer is, zal liegen en veel opzien baren wanneer hij verklaart dat de Antichrist Mij, Jezus Christus, is.

De Antichrist zal, door de kracht van Satan, beweren Mij, Jezus Christus te zijn. Wee de zielen die hem met open armen ontvangen, want zij zullen tegenover hem machteloos staan! Laat toe dat deze twee jullie in hun vacuüm van leugens zuigen, en jullie zullen zo ver van Mij verwijderd worden, dat jullie slechts door het ingrijpen van Mijn Vader naar Mijn grote barmhartigheid gebracht kunnen worden!

Wanneer er in de toekomst iemand komt opzetten en beweert Mij, Jezus Christus, te zijn, weet dan dat hij een leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees komen. Satan kan de volgende woorden niet uitspreken:

“Jezus Christus, die in het vlees kwam”

Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de Antichrist, zal het volgende zijn:

“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen om jullie redding te brengen.”

Zodra dit gebeurt, zal in allerijl Mijn ingrijpen plaatsvinden, maar tegen die tijd zullen de Valse Profeet en de Antichrist veel zielen gestolen hebben.

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat ze de Mijnen zijn, de Mijnen blijven!

Bid dat jullie allemaal de kracht en de moed zullen hebben om in deze tijd, tijdens de grootste vervolging van Mijn Lichaam – Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde, Mijn kruis te dragen 

Jullie Jezus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie