Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

Ontvangen op maandag 22 juli 2013

19.09 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en Ik zal Mij weldra aan jullie bekend maken. Wanneer dat gebeurt, tijdens een bovennatuurlijke gebeurtenis die overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren zal worden, zullen jullie de waarheid kennen.

Jullie nemen Mijn oproep tot jullie nu misschien niet aan. Jullie verwelkomen Mij wellicht niet in jullie dagdagelijkse leven, maar wanneer jullie Mijn liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. Het moment van de Tweede Komst is dichtbij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om vrede te brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs inluid, zal jullie overstelpen met een vreugde die jullie nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven brengen, dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, zodra jullie er een glimp van opvangen, alles zal zijn wat jullie verlangen.

De Tweede Komst moet niet gevreesd worden want het zal de meest indrukwekkende, vreugdevolle gebeurtenis zijn. Dat is Mijn belofte. Jullie hoeven nooit bezorgd te zijn of het gevoel te hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd, die jullie in de wereld vanzelfsprekend vinden, jullie ontzegd wordt – omdat het leven dan pas zal beginnen. Ditmaal zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid bestaan. Enkel de liefde zal gedijen, en daarmee een leven vol luister, waarin jullie in grote eenheid, in liefde en vrede zullen leven met jullie geliefden.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te bereiden – zodat de wereld in een oogwenk voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, waar jullie een volmaakt lichaam en een vlekkeloze ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Als jullie verontrust of angstig zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst! Wanneer de aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd wordt, zal Ik staan te wachten om jullie te begroeten. Ik zal altijd van jullie houden want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam overleverde, toen Ik hen Mij liet kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou jullie niets in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

Ik wacht op jullie oproep!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie