Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

Ontvangen op zondag 28 juli 2013

21.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Veel van wat er Mijn Kerk overkomt, werd voorzegd, maar jullie moeten aanvaarden dat Mijn Vader deze gruwelen met een reden toelaat. Dit is het definitieve einde van de heerschappij van Satan. Hij heeft in zijn naam een Beest doen opstaan, en deze Antichrist is de geest van Satan zelf. Hij en zijn volgelingen hebben zeer weinig tijd gekregen in de grote strijd om zielen.

De wraak van Satan bestaat erin zoveel mogelijk zielen, als waartoe hij in staat is, te stelen voordat hij geketend en in de afgrond geworpen wordt. Diegenen van zijn trawanten, die de slang verafgoden, volgen zijn instructies enkel op vanwege de macht, waarvan hij hun zegt dat deze hun zal toebehoren, als zij hem helpen zijn duivels plan te voltooien. Hoe zullen deze arme zielen voor eeuwig lijden, en hoe zullen zij om Mijn barmhartigheid schreeuwen wanneer het afschuwelijke besef van hun lot duidelijk wordt.

De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen vast komen zitten in een meedogenloos bondgenootschap, waaruit zij niet bij machte zullen zijn te ontsnappen. Jullie moeten intens bidden dat hun ziel terug aan Mij overgedragen wordt. De buitenwereld zal aanvankelijk niet veel zien om hen te alarmeren. De oorlogen in het Midden-Oosten en de daaropvolgende vrede zal op applaus onthaald worden.

De man van vrede zal veel prijzen ontvangen als bewijs van erkentelijkheid voor zijn humanitaire werken. Er zal te zien zijn dat de Valse Profeet de Kerken van de wereld verenigt en bij elke gelegenheid al die eigenschappen tentoonspreidt, die jullie met een heilige associëren.

Alles zal goed zijn, tot beide zich keren en duchtig al diegenen neerslaan, die zich tegen hun plan om de wereld te beheersen, verzetten. Zij zullen Mijn Kerk op aarde tot het broeinest van het Beest weven, totdat duisternis de aarde bedekt.

Allen zullen een onrust gewaarworden. Iedereen van jullie zal het kwaad aanvoelen terwijl Satan, door de Antichrist, alles beheerst. Maar dan, net als de dingen hopeloos zullen lijken, zal Ik door Mijn grote barmhartigheid neerdalen om allen te omhullen, om aan de wereld de waarheid te tonen.

Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik de meest duistere zielen zal verlichten, en zij zullen met opluchting in hun hart tot Mij komen. Op dat ogenblik zullen, door de kracht van de Heilige Geest, al hun twijfels uit hun ziel verdreven worden. Kort daarna, als Gods kinderen de waarheid kennen, zal de laatste bazuin schallen en zal de aarde vernieuwd worden. Alle kwaad zal verdwijnen. De zon zal jullie allemaal met een buitengewoon licht vervullen, en het Nieuw Paradijs zal met grote liefde, als het grootste geschenk dat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, aan eenieder van jullie overhandigd worden.

Al wat jullie moeten doen, is jullie vertrouwen stellen in de waarheid die Ik openbaar, zodat jullie de valstrikken, die opgezet zullen worden om jullie ziel te stelen, kunnen vermijden. Diegenen van jullie die kunnen zien, die Mij vertrouwen, die Mij aanroepen, zullen Mij helpen om de zielen te redden van diegenen die kunnen zien, maar die weigeren om de waarheid in te zien.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie