Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

Ontvangen op maandag 29 juli 2013

11.23 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen. Niet enkel zal Mijn kruisdood verworpen worden en zal er niet over gesproken worden, maar er zullen ook afbeeldingen van demonen gebruikt worden ter vervanging van Mijn Lichaam aan het kruis. Als Ik het niet ben die zij doodden aan het kruis, wie is het dan wel? Wie zijn zij, die Mijn Woord aan de wereld verkondigen, maar die ook de godslasteringen uiten waarvan hun mond overloopt?

Hoed jullie voor de wonderen die de mannen in witte gewaden zullen beweren te verrichten, alsof zij uit Mijn Vlees gemaakt en met Mijn Geest gezegend zijn! Wanneer jullie buitengewone en schijnbaar miraculeuze gebeurtenissen zien plaatsvinden, weet dan dat deze niets van dat alles zijn.

Er zal jullie verteld worden, dat er door de hand van de Valse Profeet wonderen tot stand gebracht werden. Er zal daarop van jullie verwacht worden dat jullie grote eerbied tonen, en er zal jullie aanvankelijk verteld worden, dat hij een levende heilige is. Hij zal aanbeden worden, geliefd zijn en bewonderd worden, en iedereen zal zeggen dat hij door God begunstigd wordt. Zij zullen na verloop van tijd geloven, dat deze wonderen plaatsvinden om Mijn Tweede Komst in te luiden.

En dan zal het Beest verschijnen. En hij zal de eerste eren. En de wereld zal opgaan in een vreselijke verwarring. Zij zullen in de val zitten. Aan de ene kant zal de Valse Profeet alle religies in de wereld controleren en azen op de liefde van diegenen die de waarheid kennen. Diegenen die de waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, want hun behoort het Koninkrijk van God. De Antichrist zal naar de Valse Profeet toe een grote eerbied aan de dag leggen. En omdat zijn rol van politieke aard zal zijn, zal hun band veel mensen verenigen, die deze alliantie zullen toejuichen.

Deze gebeurtenissen zullen weldra steek beginnen houden. Diegenen die proberen om jullie met zich mee te voeren naar een vals geloof, niet van God, zullen zeer overtuigend zijn. Zij zullen hun ware bedoeling nooit bekend maken, tot zij menen dat zij deze strijd aan het winnen zijn. Maar dan zullen zij er velen ombrengen, die weigeren het teken van het Beest te aanvaarden. Zij zullen zeggen dat dit een kenteken van ware wereldvrede, liefde en eenheid zal zijn, maar verborgen in de walgelijke kern ervan, zal het nummer 666 - het teken van het Beest - staan.

Net zoals heilige medailles hemelse bescherming met kracht van God bieden, zal het teken van het Beest de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte. Diegenen die het weigeren, zullen zich moeten verbergen en voorbereiden. Ik weet dat dit beangstigend is, maar het is waar. Ik zal met behulp van jullie gebeden ingrijpen en een eind aan de vervolging maken.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die de waarheid kennen, worden voorbereid om diegenen te helpen die met deze kennis zullen worstelen. Tegen de tijd dat zich dit voordoet, zal Mijn restleger een kracht om rekening mee te houden, geworden zijn. Hun sterkte zal liggen in hun vermogen om diegenen te redden, die onder deze duivelse daad van wraak op Gods kinderen te lijden zullen hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie