Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

Ontvangen op dinsdag 23 juli 2013

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. De waarheid kan voor velen zo schokkend en verontrustend zijn. De waarheid zal tranen van ontzetting, tranen van verdriet en groot leed teweegbrengen.

Leugens daarentegen kunnen jullie een vals gevoel van veiligheid geven. Zelfs wanneer de jullie voorgehouden leugens - die verpakt worden in een liefdevolle taal en nobele gebaren - in jullie hart niet goed aanvoelen, kan de mens deze veel gemakkelijker aannemen dan de waarheid.

Wanneer aan iemand verteld wordt dat zij besmet zijn met een terminale ziekte, hebben zij twee keuzes. Zij kunnen de waarheid aannemen, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in de dichte nabijheid van hun familie, Mijn vergeving zoeken en dan wachten op de dag. Wanneer zij dat doen, hoewel dit beangstigend kan zijn, zullen zij – doordat zij de waarheid aangenomen hebben – in hun ziel ware vrede vinden. Deze zielen zullen van Mij niets te vrezen hebben. Als zij daarentegen de waarheid verwerpen en geloven in toverdrankjes en valse goden, waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen op miraculeuze wijze te genezen, zullen zij erg teleurgesteld worden. Die zielen, verblind door zogenaamde positieve gedachten, geloven dat als zij zelf willen dat zij beter worden, alles goed zal komen. Wat zij niet kunnen begrijpen, is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen als zij genezen wensen te worden. Ik zal gebeden verhoren, maar enkel als het verzoek hun ziel ten goede komt. Deze zielen die weigeren de waarheid of hun ziekte aan te nemen en die zich niet tot Mij keren, zullen verloren gaan. Zij zullen de tijd, die hen op aarde verleend werd om ervoor te zorgen dat hun huis in orde is, verspild hebben.

Hetzelfde geldt voor Mijn Woord, de waarheid, dat jullie nu gegeven wordt. Ik gaf de wereld de waarheid tijdens Mijn verblijf op aarde, en Ik werd afgewezen. Velen volgden Mij wel na, maar de waarheid die hen toen gegeven werd, zal nu door de vijanden van God aangevochten worden en zij zullen ten prooi vallen aan bedrog. Zij zullen de waarheid al vlug verwerpen en zullen niet in staat zijn om Mijn Waarschuwing, die in deze tijd aan de wereld gegeven wordt, aan te nemen.

Ik roep jullie nu op, niet om jullie nieuwe leerstellingen te openbaren, want dat is niet nodig. Jullie hebben de waarheid gekregen, maar nu zal Ik ingrijpen om jullie aan de waarheid te herinneren. Ik kom tevens om jullie te waarschuwen voor de snode wreedheden, die jullie toegebracht zullen worden vanwege jullie liefde voor Mij.

Keer Mij, Jezus Christus, de rug niet toe, terwijl Ik jullie de hand reik, alleen maar om jullie in deze tijd te beschermen! Ik wil jullie niet vervreemden, maar Ik zal jullie keer op keer aan de waarheid blijven herinneren. Wanneer jullie merken dat jullie ziel opgewonden raakt ten gevolge van de nieuwe regels die jullie voorgesteld worden door diegenen die zeggen dat ze van Mij zijn, dan moeten jullie Mij aanroepen door middel van dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (116) ‘Behoed mij voor het onheil van de leugens’

Lieve Jezus, help mij.
Ik verdrink in de tranen van verdriet.
Mijn hart is verward.
Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.

Vervul mij a.u.b. met Uw Heilige Geest
zodat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.
 
Help mij, lieve Jezus,
om altijd trouw te blijven aan Uw Woord,
dat door Petrus aan de wereld gegeven werd,
en om nooit af te wijken van wat U ons leerde
of Uw kruisdood te loochenen.
 
Jezus, U bent de Weg.
Toon mij de Weg.
 
Houd mij vast en voer mij op Uw tocht van grote barmhartigheid. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie