Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

Ontvangen op zaterdag 27 juli 2013

19.22 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd. Heel vaak creëren de mensen, die om welke reden dan ook beslist hebben om niet langer in God te geloven, een vervanging.

Vanwege de natuur van de mens dient hij op zoek te gaan naar een reden om zijn bestaan te rechtvaardigen. De vloek van het humanisme bestaat erin dat het de mens, in de ogen van de mensen, verheft. Alles wat er volgens de humanist gedaan moet worden, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens op de eerste plaats komen. Veel mensen verwarren het humanisme met het Christendom. Wanneer men verkondigt dat de wereldse goederen in het leven van de mens belangrijk zijn om tegen elke prijs leed of armoede te vermijden, is het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm van liefde tot de naaste is.

Als jullie zeggen dat jullie een eind willen maken aan armoede, werkeloosheid en andere ellende, zullen velen denken dat jullie in naam van God spreken. Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen, noch zullen jullie Zijn naam horen vernoemen. Diegenen die hun leven als humanisten leiden, houden niet van God. Zij houden enkel van zichzelf. Om hun doel te bereiken, zijn zij bovendien van mening dat het welzijn van de mensheid – doorgaans in de vorm van wereldse zaken - het enige is wat telt.

Terwijl het menslievend kan lijken om zich zichtbaar te bekommeren om de noden van de mens, mogen jullie God nooit vervangen door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie God. Hoewel het humanisme al de uiterlijke tekenen van een liefde tot God bezit, is het niet wat het lijkt. Achter het masker van liefde verschuilt zich eigenliefde. De mens zal sterven, zijn lichaam zal tot stof vergaan, zijn ziel zal voortleven, maar het humanisme zou jullie willen laten geloven dat de mens onsterfelijk is.

Pas ervoor op het humanisme te omhelzen, want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je zelf van Mij afsnijden!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie