Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

Ontvangen op woensdag 31 juli 2013

18.31 u

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. Wanneer diegenen, die van Mijn Zoon houden, het moeilijk vinden om van anderen te houden, moeten zij een beroep doen op Mij, de Moeder van de Verlossing, om hun hart te openen.

De liefde van Mijn Zoon is zo veelvermogend dat deze, door de kracht van de Heilige Geest, zich zeer snel van één hoek in de wereld naar alle delen kan verspreiden. Wanneer het heilig Woord van Mijn Zoon door deze missie aan al Gods kinderen gegeven wordt, zal het door het hart van de nederige zielen trekken, die de Redder herkennen wanneer Hij spreekt. De liefde die uit Zijn Woord – dat jullie op dit moment in de geschiedenis van de mensheid gegeven wordt – voortvloeit, zal ogenblikkelijk miljoenen zielen verenigen, alsof jullie elkaar al heel jullie leven gekend hebben. Het is zo krachtig dat het zich, door de macht van de tongen, snel in alle talen van natie tot natie kan verspreiden. Daardoor weten jullie dat deze woorden, doorheen deze boodschappen, van Mijn Zoon komen.

Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken. De haat, die zich ontspint naarmate het Woord van God de zielen verteert, is op zijn ergst. Wanneer deze boodschappen een dergelijke haat en boosaardige handelwijze uitlokken bij diegenen die zich ware leerlingen van Mijn Zoon noemen, weet dan dat het de Boze is die dat teweegbrengt. Mijn arme zielen, Mijn arme verwarde kinderen, jullie mogen je nooit afwenden wanneer jullie onzeker zijn over de woorden van Mijn Zoon. Jullie moeten een open geest bewaren en trouw blijven aan wat Hij jullie leerde. Oordeel niemand in Zijn naam! Houd van elkaar! Als jullie niet geloven dat God Zijn laatste profeet gestuurd heeft, dan is dat niet erg. Maar vergeet a.u.b. jullie plicht niet – door jullie verplichtingen aan Mijn Zoon te vervullen, door jullie strikt aan Zijn Leer te houden.

Jullie mogen nooit aannemen dat Hij om het even welke nieuwe leerstelling - die Hij, toen Hij op aarde rondliep, nooit aan de wereld gegeven heeft – zou zegenen. Hij zou nooit iets goedkeuren dat op de altaren van de wereld Zijn kruisdood vervangt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie