Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

Ontvangen op dinsdag 30 juli 2013

20.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. Jullie, Mijn geliefde volgelingen die Mij nooit zullen verlaten, zijn als honing, zoet in Mijn mond, rustgevend voor Mijn Lichaam en verheffend voor Mijn Geest.

Velen zullen de onwaarheden volgen omdat zij bang zullen zijn om op te staan en het Woord van God halsstarrig te verdedigen. Aanvankelijk zullen zij verward zijn door de nieuwe praktijken, nieuwe symbolen, nieuwe gewaden, nieuwe vormgeving van de altaren en nieuwe kruisen. Vervolgens zullen zij al deze nieuwe dingen, als tekenen van de tijd, accepteren. Deze nieuwe, moderne, zogenaamd uniforme aanpak om God te eren, zal dan enthousiast door deze arme zielen omhelsd worden. Maar diegenen die Mij toebehoren, zullen tot in der eeuwigheid trouw blijven aan Mijn Woord. Zij zijn de ruggengraat van Mijn Kerk op aarde en zij zullen nooit breken.

Het is Mijn verlangen dat jullie, Mijn trouwe Christenen – van alle kerkgenootschappen – jullie verzamelen om de demonen te bestrijden, die uit de hel losgelaten werden en tussen jullie ronddolen. Verontschuldig jullie nooit omdat jullie van Mij houden! Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd! Zodra Ik ontbreek of niet vernoemd wordt, zullen jullie weten dat de aantasting, die door Mijn vijanden bekokstoofd werd, zich doorheen deze kerken verspreidt. Als jullie hun satanische rituelen en symbolen accepteren, zullen jullie je aan het kwaad blootstellen.

Blijf Mij trouw! Houd jullie dagelijkse gebeden eenvoudig! Heb wijwater en Mijn kruis in jullie huizen! Bescherm elkaar! Blijf gehoorzaam aan die gewijde dienaren van Mij, die Mij onverbiddelijk trouw zullen blijven en die weigeren Mij te verraden! Breng dan de rest van jullie tijd door met het bidden voor de ziel van de atheïsten, diegenen die in heidense goden geloven en diegenen die de vijanden van Mijn Kerk blindelings naar de wildernis zullen volgen!

Blijf nauw met Mij verbonden en aanroep Mij elke dag om sterkte! Ik zal tijdens deze komende bittere beproevingen aan jullie zijde staan en Ik zal diegenen, die Mij opzoeken, nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Boodschap: Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

maandag 22 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie