Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

Ontvangen op maandag 22 juli 2013

19.09 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en Ik zal Mij weldra aan jullie bekend maken. Wanneer dat gebeurt, tijdens een bovennatuurlijke gebeurtenis die overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren zal worden, zullen jullie de waarheid kennen.

Jullie nemen Mijn oproep tot jullie nu misschien niet aan. Jullie verwelkomen Mij wellicht niet in jullie dagdagelijkse leven, maar wanneer jullie Mijn liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. Het moment van de Tweede Komst is dichtbij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om vrede te brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs inluid, zal jullie overstelpen met een vreugde die jullie nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven brengen, dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, zodra jullie er een glimp van opvangen, alles zal zijn wat jullie verlangen.

De Tweede Komst moet niet gevreesd worden want het zal de meest indrukwekkende, vreugdevolle gebeurtenis zijn. Dat is Mijn belofte. Jullie hoeven nooit bezorgd te zijn of het gevoel te hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd, die jullie in de wereld vanzelfsprekend vinden, jullie ontzegd wordt – omdat het leven dan pas zal beginnen. Ditmaal zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid bestaan. Enkel de liefde zal gedijen, en daarmee een leven vol luister, waarin jullie in grote eenheid, in liefde en vrede zullen leven met jullie geliefden.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te bereiden – zodat de wereld in een oogwenk voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, waar jullie een volmaakt lichaam en een vlekkeloze ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Als jullie verontrust of angstig zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst! Wanneer de aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd wordt, zal Ik staan te wachten om jullie te begroeten. Ik zal altijd van jullie houden want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam overleverde, toen Ik hen Mij liet kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou jullie niets in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

Ik wacht op jullie oproep!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het

maandag 22 juli 2013

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Boodschap: Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree

zondag 21 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld,waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle dingen van Mij komen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden

zaterdag 20 juli 2013

Mijn kind, terwijl de opschudding binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er altijd nog diegenen zijn, die trouw blijven aan Mijn Zoon en die door de kracht van hun geloof het heilig Woord van God zullen bewaken en beschermen.

Boodschap: De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!

vrijdag 19 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd maakt en je onbemind voelt door deze missie, moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. 

Boodschap: Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken

vrijdag 19 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie uitleg te geven over Mijn restleger. Overal ter wereld groeit het restleger momenteel aan. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering

donderdag 18 juli 2013

Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven heeft op aarde.

Boodschap: Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen

woensdag 17 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe beuren de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen Mij op in deze tijd. Ik Ben in hun hart en ziel, en hun ziel wordt begunstigd.

Boodschap: De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf

maandag 15 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

Boodschap: Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

zondag 14 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Boodschap: Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden

donderdag 11 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht aan Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer je Mij toelaat dat te doen, zal ik in jouw ziel bijzondere genaden inprenten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie