Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree

Ontvangen op zondag 21 juli 2013

18.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld, waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle dingen van Mij komen.

Toen het Beest een complot tegen Mij smeedde, creëerde hij een duivels plan voor de eindtijd, dat bedacht is om de wereld de grootste leugen wijs te maken zodat hij hen met zich mee kan nemen naar het vuur van de hel.

Weet dat Ik dit plan reeds aan de wereld geopenbaard heb, maar opdat jullie de waarheid begrijpen, is er één geheim dat nog geopenbaard moet worden. Zoals bij elke veldslag neemt de vijand een positie in, en opdat het doelwit niet zou weten waar zijn vijanden staan, wordt dit gewoonlijk zeer zorgvuldig gepland zodat dit in het geheim gebeurt.

In deze strijd, de eindstrijd om zielen, hebben Satan en zijn trawanten positie genomen tegen Gods twee getuigen. Het heeft veel jaren gevergd om dit te orkestreren, maar Gods kinderen moeten eerst weten wie die twee getuigen zijn voordat zij begrijpen hoe dit plan beraamd werd.

De vijand heeft nu in Mijn Kerk positie genomen. Hij doet dit als de in een Trojaans paard verborgen vijand. De vijand – en vergeet niet dat er velen zijn en dat zij allemaal het Beest huldigen – is ook in het Midden-Oosten ingeburgerd geraakt. Het echte doelwit is Israël, bakermat van de tweede getuige.

De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël. Het Christendom is het eerste doelwit omdat het uit Mij voortkomt. Israël is het tweede doelwit omdat Ik als een Jood geboren werd en dit het land van het uitverkoren volk van God is – de bakermat van Jeruzalem.

Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, want hij haat deze en door alle sporen van hen uit te wissen, legt hij de grootste verklaring af – dat hij boven God staat. Hoe zullen deze twee getuigen in de naam van God lijden! Zij zullen niet sterven, maar zullen van alle leven verstoken lijken te zijn.

De Sacramenten zullen het eerste zijn dat vernietigd wordt – dan de Mis – dan de Bijbel en alle sporen van Gods woorden. Gedurende deze tijd zullen velen strijd voeren om het Woord van God te verkondigen. Het zal in deze tijd zijn dat Mijn genaden, door de kracht van de Heilige Geest, overal uitgegoten zullen worden zodat God nooit vergeten wordt.

De Antichrist

Zeer spoedig zal de Antichrist zich bekend maken als de man van vrede, die het meest ambitieuze vredesplan in het Midden-Oosten zal creëren.

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree. Ondertussen gaat het duivels plan om de onschuldigen te misleiden voort, door hen in Mijn naam leugens bij te brengen. Tot diegenen onder jullie die de waarheid niet willen aannemen: weet dat deze tijd voor de deur staat. Als jullie werkelijk van Mij houden maar jullie de waarheid nu niet aan kunnen nemen, dan zal Ik jullie de genaden schenken om deze te onderscheiden.

Zovelen kunnen dit goddeloze plan, dat zo zorgvuldig verborgen gehouden wordt, maar dat zich - zoals voorzegd - voor jullie ogen ontvouwt, niet zien. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de waarheid. De waarheid is jullie reddingslijn naar de zaligheid. Als jullie de leugens aannemen, die in Mijn Kerk aan jullie verkocht worden door diegenen die niet uit Mijn naam komen, dan zullen jullie in grote duisternis vervallen en zullen jullie door een zodanige verdorvenheid verteerd worden dat, als jullie aan dergelijke occulte praktijken zouden deelnemen – die jullie in Mijn naam gepresenteerd worden – jullie voor Mij verloren zullen zijn.

Zeer spoedig, zodra de valse vrede gecreëerd is, zullen de plannen om de Joden uit te roeien, een aanvang nemen. Terwijl het Beest Israël toetakelt, zal de Valse Profeet Mijn Tegenwoordigheid dumpen en niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies misleiden om het Beest - onder het mom van de ene-wereldreligie - te verafgoden.

Als deze boodschap jullie ziel met angst vervuld, weet dan dat het Mijn bedoeling is om niets voor jullie te verbergen, wat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie trouw blijven aan Mijn Leer en bidden om Mijn bescherming. Wanneer jullie je aan Mij, jullie Jezus, overgeven en Mij vragen jullie te geleiden, zal alles goed komen.

Ik zal jullie onder Mijn bescherming houden – al diegenen onder jullie, die niet van de waarheid afwijken.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie