Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

Ontvangen op zondag 14 juli 2013

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Elke keer dat je een klein kind ziet en Mijn liefde door je aderen voelt stromen, is dat Mijn liefde voor hen. Wanneer je een tiener ziet lopen en lachen met zijn vrienden, en een golf van moederlijke liefde voelt voor hem, weet dan dat dit de liefde van God is die jij voelt. Wanneer je ouderen ziet en deze liefde nog steeds voelt, is dat weer Mijn liefde die jij voelt.

Wanneer jij kijkt naar die zielen die door hun verdorvenheid anderen vreselijk leed berokkenen en je medelijden met hen hebt, wees je er dan ook van bewust dat dit Mijn liefde is die door je heen stroomt. Weet dat diegenen die Mij op alle manieren trotseren, Mij toch nog met liefde voor hen vervullen, want hoe zou Ik hen kunnen verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om hen. Ik smacht naar hen. Ik Ben ziek van bezorgdheid om hen. Wat berokkenen zij Mij een verschrikkelijke pijn, maar Ik zal voor deze armzalige zielen de Boze bestrijden, helemaal tot hun allerlaatste zucht op aarde.

Wat Mijn Vader het leven gegeven heeft, behoort Hem toe. Wat Hem toebehoort, behoort Mij toe. Ik stierf voor hen, hoewel zij Mij vervloekten. Zij doen dat nog steeds. Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen. Dat is de reden waarom Ik Mijn kruisiging graag keer op keer zou willen doorstaan, als Ik hen daardoor in Mijn armen zou kunnen trekken.

Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten uit eigen vrije wil tot Mij komen. Ik kan hen bekleden met Mijn liefde en genaden. Ik kan hun ziel met elke genade overspoelen, maar opdat zij dergelijke geschenken zouden kunnen aanvaarden, zullen zij moeten buigen voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Godheid niet aanwenden om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik door de edelmoedigheid van Mijn Vader wel kan doen, is Mijn uitverkoren zielen aangrijpen en hen vragen om in ruil voor deze zielen Mijn pijn op zich te nemen. Deze wonderbaarlijke tussenkomst zal één van de manieren zijn waarop Ik het merendeel van de mensheid kan redden.

Bid, Mijn geliefde dochter, tot Mij, jouw Jezus, om de kracht om Mij meer lijden te schenken. Als jij dit speciale verzoek aanvaardt, beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen meer zielen zal redden. Wees niet bang! Jij zult sterk zijn en jij zult dat ditmaal met vreugde in je hart doen.

Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn verzoek! Vrees het niet want jij zult Mij de grootste vreugde bezorgen als jij Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn die de pijn zal ondergaan, niet jij. Jouw pijn zal kort zijn maar door deze te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen om al Mijn kinderen te bewaren die van Mij gescheiden zijn, verwezenlijken.

Dank je om aan Mijn oproep gehoor te geven. Open je hart voor Mijn verzoek en Ik zal je bij elke stap op de weg helpen! Voor jou zal dit gewoon een andere beproeving zijn en zal dit al snel moeiteloos vergeten zijn. Voor Mij betekent dit dat zielen, die naar de hel gegaan zouden zijn, in Mijn Koninkrijk de Mijnen zullen zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie