Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden

Ontvangen op zaterdag 20 juli 2013

12.45 u

Mijn kind, terwijl de opschudding binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er altijd nog diegenen zijn, die trouw blijven aan Mijn Zoon en die door de kracht van hun geloof het heilig Woord van God zullen bewaken en beschermen.

De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden en zich dan onbewust van Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vervallen doordat zij nieuwe leerstellingen zullen accepteren, die niet van God komen. Bid, bid, bid voor diegenen binnen de Christelijke Kerken die in de val trappen leugens aan te nemen, die hen verkocht worden in de gedaante van diegenen die beweren dat zij door Mijn Zoon uitgekozen werden om Zijn Woord te verkondigen.

Al deze dingen werden al eeuwenlang aan zieners voorzegd, en toch weigeren nog velen van jullie deze profetieën aan te nemen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze komende donkere dagen omdat Mijn Zoon wenst dat jullie op je hoede zijn voor de gevallen engelen die Zijn Kerk op aarde zullen teisteren. Mijn tranen vallen in grote stromen omdat zoveel gewijde dienaren binnen de Kerk Mijn verschijningen ontkennen. Opdat hen op voorhand de waarheid gegeven zou worden, werden deze verschijningen door God goedgekeurd om de mensheid bewust te maken van de gevaren die de zielen tegemoet treden.

De profetieën die jullie in La Salette en Fatima gegeven werden, zijn van groot belang. Waarom negeren zovelen - die beweren van Mij, hun Moeder, te houden - wat Ik de wereld meedeelde. Jullie hebben niet geluisterd en jullie hebben toegelaten dat jullie bedrogen worden.

Het is tijd om jullie te herinneren dat de duisternis, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde omhult, veroorzaakt wordt door de Boze, die velen misleid heeft. Deze duisternis kan niet van Mijn Zoon komen en, als zodanig, blijft Zijn mystiek Lichaam – Zijn Kerk – intact. Diegenen die Zijn mystiek Lichaam trouw blijven, zullen niet van de waarheid afwijken. Diegenen die de Kerk van Mijn Zoon verraden en Zijn Leer verwerpen, door zich nieuwe praktijken eigen te maken die voor Jezus Christus beledigend zijn, snijden zich zelf af van Zijn barmhartigheid.

Jullie moeten weten dat wanneer het kruis van Mijn Zoon gewijzigd wordt en er anders uit zal zien, en dat wanneer het Offer van de Mis in naam van de moderniteit aangepast wordt, jullie het gebrek aan respect voor Mijn Zoon zullen zien aan de manier waarop deze dingen voorgesteld worden.

Jullie mogen Mijn Zoon nooit verraden. Hij heeft zoveel geleden en toch zullen een aantal van diegenen in Zijn eigen Kerk, in dwaling vervallen en Hem helemaal opnieuw kruisigen. Wanneer jullie getuige zijn van deze gebeurtenissen, zullen jullie weten dat de tijden aan het veranderen zijn en dat de eindstrijd tussen God en het Beest aan de gang is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie