Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken

Ontvangen op vrijdag 19 juli 2013

20.54 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie uitleg te geven over Mijn restleger. Overal ter wereld groeit het restleger momenteel aan. Velen, die niet afweten van deze boodschappen, verzamelen zich reeds terwijl de kern van Mijn Kerk op aarde het gevaar loopt aangevreten te worden.

Velen kennen de waarheid en kunnen de pogingen zien die ondernomen worden om Mijn allerheiligste Woord af te zwakken. Al diegenen, begunstigd door het Licht van de Heilige Geest, zullen de geest van het kwaad herkennen als deze Mijn Kerk opslokt. De geest van het kwaad komt getooid met een schone schijn van nederigheid opzetten. Het plan bestaat erin om zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken.

Denk eraan, het plan van Satan bestaat erin zielen te stelen! Weet bovendien welke zielen hij als eerste in de val tracht te lokken! Hij zal altijd diegenen proberen te verderven, die van Mij houden. Hij zal diegenen negeren, die hij reeds teistert, want hen heeft hij al verdorven.

Meen nooit dat het kwaad zich op de meest voor de hand liggende wijze toont! Deze geest van het kwaad zal zielen lokken door een nederige, zachte en zorgzame façade voor te houden, want hoe anders zouden goede zielen van leugens overtuigd kunnen worden.

Ik Ben de Redder van de mensheid en Ik grijp nu in om jullie de waarheid te brengen. Niets zal Mij tegenhouden, maar aan deze missie om de wereld te behoeden voor verwoesting, zal elke mogelijke goddeloze daad toegebracht worden.

Net als jullie vooruitgaan, Mijn geliefde volgelingen, zullen jullie achteruit getrokken worden door diegenen die menen dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Wanneer jullie je daarna in stilte terugtrekken en het nalaten om in de val van de demonen te trappen, die zij zullen opzetten om jullie aan te sporen om Mijn Woord te verdedigen, zullen zij jullie beschimpen.

De aan Mijn restleger geschonken genaden zullen subtiel, maar krachtig, zijn en met de hulp van de Moeder van de Verlossing zullen zij het Beest en zijn trawanten afmaken.

De strijd om zielen zal niet aangenaam zijn, want vergis jullie niet, de ware aard van de vijanden van God - die zeggen dat zij in Zijn naam komen - wat zij voor iemand zijn, zal na verloop van tijd aan het licht gebracht worden. Jammer genoeg voor velen, zullen zij blind gemaakt zijn voor de waarheid en zullen zij tegen die tijd deelnemen aan satanische rituelen waarover zij onwetend zullen zijn, zo zorgvuldig zullen deze gecamoufleerd worden.

Mijn stem zal onder jullie bulderen en bulderen want Ik zal Mijn plan, om jullie eeuwig leven te brengen, nooit stopzetten. Geen enkele mate van menselijke redeneringen, die tot de veroordeling van Mijn heilig Woord door deze boodschappen leiden, kan de macht van God afzwakken.

Jullie haat jegens Mij zal toenemen en de woede die jullie ziel zal overspoelen, is van Satan afkomstig, maar jullie zullen menen dat deze van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welk bederf heeft aan jullie geknaagd, wat ervoor zorgt dat jullie proberen om anderen schade te berokkenen? Bid dat jullie je naaste niet van Mij vervreemden! Bid dat jullie de waarheid opzoeken voordat de duivel jullie ziel bezit! Hij is zeer machtig, en diegenen van wie de ziel door de zonde van hoogmoed verzwakt is, zullen gewillige werktuigen worden waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.

Word wakker, jullie allen! De tijd waarin het Boek der Waarheid geopend moet worden, is aangebroken. Jullie moeten niet alleen de pagina’s openen, jullie moeten ook jullie hart openen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie